Tüberküloz Sağlık Çalışanları Verem Savaşı Eğitim Programı
08 Şubat 2022

 T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 5 günlük "Tüberküloz Sağlık Çalışanları Verem Savaşı Eğitim Programı" nın 23-24 Ekim tarihlerindeki kısmı Türkiye' nin birçok ilinden gelen katılımcılarla hastanemizde gerçekleştirilmiştir. Hastanemizin tanıtımı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Mine YEKELER tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, katılımcılara hastanede TB bildirimi, TB hastalarına psikososyal yaklaşım, hasta kabülü ve tedavi sürecinde hemşirelik yaklaşımları konularında eğitimler verilmiştir. Ayrıca bu eğitimlerle ilgili pratik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. İnsanın varoluşu kadar eski bir "Halk Sağlığı Sorunu" olan Tüberküloz Hastalığı konusunda, farkındalığın artması ve sağlık personelinin donanımlı hale gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.