Pulmoner Rehabilitasyon
25 Nisan 2023

Pulmoner rehabilitasyon (PR) kronik solunum hastalığı olan olgularda, egzersiz toleransı ve günlük yaşam aktivitelerinde azalma, nefes darlığı gibi yakınmalarda artış ya da sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde bozulma olduğunda standart tedavi ile bütünleşmesi gereken yaklaşımları içerir.
Hastanemizde ilk kez 2004 yılında bir göğüs hastalıkları uzmanı ve bir fizyoterapistle ayaktan pulmoner rehabilitasyon ünitesinde hizmet verilmeye başlanmış, Eylül -2007'den itibaren ise Türkiyede medikal direktörlüğünü göğüs hastalıkları uzmanının yaptığı ilk multidisipliner pulmoner rehabilitasyon merkezi niteliğini kazanmıştır. Halen hastane yatarak, hastane merkezli-ayaktan takipli, hastane merkezli- evde direkt gözetimli ve hastane merkezli-uzaktan denetimli uygulama modeller çerçevesinde hizmet veren merkezimizde bir medikal direktör, bir göğüs hastalıkları uzmanı, bir hemşire, üç fizyoterapist , bir diyetisyen, bir psikolog, bir şoför görev yapmaktadır.

Multidisipliner, kapsamlı Pulmoner rehabilitasyon programımızda aşağıdaki başlıklar ve uygulamalar yer almaktadır:

 • Kişiye özel egzersiz programı.
 • Akciğer sağlığı, hastalıkları ve tedavileri ile ilgili hasta ve aile eğitimi.
 • Nefes darlığı ile baş edebilme yöntemleri.
 • Beslenme danışmanlığı, tedavisi.
 • Psikososyal değerlendirme, destek tedavileri
 • Destekleyici, arkadaşça ortam.

PULMONER REHABİLİTASYONUN HEDEFLERİ NELERDİR?

Konusunda eğitimli, deneyimli doktorlar, fizyoterapistler, hemşireler, diyetisyenler, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar bir ekip olarak birlikte hastalığınızla ile başa çıkmanızı sağlayacaklardır. Egzersiz kapasiteniz , günlük yaşam aktiviteleriniz artacak, nefes darlığı hissiniz azalacaktır. Kendi kendine yetebilen, yaşam kalitesi artmış bir birey olmanız en büyük hedeflerimiz arasındadır. KOAH'ınız varsa atak sayınız azalacak, hastaneye daha az baş vuracak, daha az hastaneye yatışınız gerekecek, sağlık harcamalarınız azalacaktır.

Pulmoner Rehabilitasyonu Hangi Hastalıklar İçindir?

 • KOAH
 • Astım
 • İnterstisyel hastalıkları (Bağ dokusu hastalıkları)
 • Bronşektazi
 • Kistik fibrozis
 • Göğüs duvarı hastalıkları
 • Nöromüsküler hastalıklar
 • Ventilatöre bağımlı hastalar
 • Cerrahi öncesi ve sonrası
 • Akciğer transplantasyonu önce ve sonrası
 • Volüm azaltıcı cerrahi
 • Akciğer kanser hastaları

Akciğer rehabilitasyonuna gereklilik oluşturan durumlar:

 • İstirahat ya da egzersiz dispnesi
 • Egzersiz toleransında azalma
 • Günlük yaşam aktivitelerinde yetersizlik
 • Sağlık durumunda bozulma
 • Mesleki performansda azalma
 • Beslenme yetersizliği
 • Acil başvurusu, hastaneye yatış gerekliliği, akut bakım ihtiyacında artma
 • Tıbbi harcamalarda artış

Pulmoner Rehabilitasyon merkezimizde iş akışı:

 • Poliklinik ve/veya acil servise müracaat edip kronik solunum hastalığı olan tüm olgular (Yaş ve sigara içimi, eve bağımlılık dışlanma kriteri değildir)
 • Servislerden ve yoğun bakımdan taburcu edilen Ankarada ikamet eden kronik solunum hastalığı olan tüm olgular (Yaş ve sigara içimi, eve bağımlılık dışlanma kriteri değildir)
 • Yoğun bakımda takip edilen olgular (Yoğun bakımda Akciğer Rehabilitasyonu uygulamaları)nın varlığında

Pulmoner rehabilitasyon ( Tel:03123552110/ 1050 ) merkezi sekreterliğine mesai saatleri içinde ulaşılarak randevu alınması gerekmektedir.

Egzersiz eğitimi program içeriğimiz; egzersiz eğitimi, pulmoner rehabilitasyon programlarında bireysel ihtiyaca göre birebir veya grup içinde uygulanır. Yürüme, bisiklete binme gibi aerobik egzersizleri ve güçlendirme egzersizlerini içerir. Ayrıca, solunum egzersizleri, gevşeme ve günlük aktiviteleriniz sırasında enerji kullanma teknikleri ve nefes darlığını azaltma yöntemleri öğretilir.

Hasta ve ailesinin eğitim perogram içeriği; eğitim bire bir danışmanlık hizmeti olarak verildiği gibi, yazılı ve görsel materyaller kullanılarak, haftada-bir grup eğitim toplantıları olarak da verilmektedir.

Eğitim programlarımızın içeriğinde aşağıdaki konu başlıkları yer almaktadır:

 • Akciğerler nasıl çalışır?
 • Hastalıklar ile ilgili bilgilendirme
 • Tedavi, ilaçların etkileri ve yan etkileri, inhaler kullanma teknikleri, solunum destek cihazlarının kullanım ve bakımı
 • Oksijen kullanımı koşulları ve nasıl kullanılacağı
 • Egzersizin önemi
 • Solunum problemleri (nefes darlığı, öksürme, balgam çıkarma) ile baş edebilme yöntemleri
 • Seyahat

Türkiyede göğüs hastalıkları uzmanlarının medikal direktörlüğündeki multidisipliner Pulmoner rehabilitasyon ünite/merkez sayısının artması kronik solunum hastalık yükünün çok fazla olduğu ülkemiz için büyük bir gereksinimdir. Bu açığın kapatılması konusunda eğitimli deneyimli uzmanlara olan ihtiyacın bir ölçüde giderilmesinde merkezimizde dış merkezlerden gelen göğüs hastalıkları uzmanları, fizyoterapist ve hemşirelere yönelik eğitim verilmektedir.Akciğer transplantasyonu önce ve sonrası, akciğer hacim küçültme yaklaşımları, akciğer kanserleri ve nöromuskuler hastalıklarda PR uygulamaları için merkezimizin kapasitesinin arttırılması gündemdedir.

Pulmoner rehabilitasyondan faydalanan hasta sayısının arttırılmasında yurt dışında da son yıllarda gündeme gelen Tele-PR'nin projelendirilerek hayata geçirilmesinin üzerinde çalışılmaktadır.