6. Göğüs Hastalıkları Kliniği
25 Nisan 2023

GENEL BİLGİLER: Kliniğimizde 1 eğitim görevlisi, 2 uzman ve 1 asistan çalışmaktadır. Kliniğimizde göğüs hastalıkları hastalarının tanı, takip ve tedavi hizmetlerinin yürütüldüğü, göğüs hastalıkları ve tüberküloz eğitiminin verildiği bir servistir.

Hergün yatan 20 hastanın viziti ve onlarla ilgili tıbbi işlemler yapılmaktadır. Kliniğimize ait 12. poliklinikte haftanın 4 günü uzman doktorlar, bir gün de eğitim görevlisi tarafından poliklinik hizmeti verilmektedir. Haftanın 2 günü sigara bırakma polikliniği eğitim görevlisi tarafından yürütülmektedir. Taburcu olan hastaların malignite gibi takipte olanları servisimiz polikliniğinde izlenmektedir. Kemoterapileri ayarlanmaktadır. Ayrıca her gün vizitte, pazartesi günleri de vizitten sonra servisimizde eğitim toplantıları yapılmaktadır. Bilimsel çalışmalar planlanmakta, kongrelere sunumlar gönderilmektedir.

Kliniğimizde 1 ve 2 kişilik hasta odalarımız mevcuttur. Yatan hastalarımızın servise kabulü sırasında hasta ve hasta yakınına servis tanıtılarak uyumu sağlanmakta, hasta ve yakınlarının uyması gereken kurallar, ziyaret saatleri ve kuralları, el hijyeni, akılcı ilaç kullanımı, diyet, kahvaltı-yemek saatleri, tuvalet-banyo kullanımı, taburculuk, tıbbi cihaz kullanımı vb. eğitimler verilerek kayıt altına alınmaktadır.

Hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda doktoru tarafından sigara bıraktırma, ağrı, evde bakım polikliniklerine ve pulmoner rehabilitasyon merkezine yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Klinik hizmetleri 08:00-17:00 saatleri arası normal mesai, 17:00-08:00 saatleri arası nöbet hizmeti olarak yürütülmektedir.

Tüm alanların ve kişisel temizlik alanlarının temizliği temizlik planına uygun olarak yapılarak kayıt altına alınmakta ve enfeksiyon kontrolü sağlanmaktadır.

İhtiyaç halinde hastalarımızın psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ile görüşmeleri sağlanarak destek ve yardım almaları sağlanır.

Taburculuk işlemleriniz sırasında kullanacağınız ilaçlar, diyetiniz, kullanacağınız tıbbi cihazlar, dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında eğitim verilmektedir.

HASTA POTANSİYELİ : Akciğer Kanseri, Astım, KOAH, İntertisyel Akciğer Hastalıkları , Pnömoni , Solunum Yetmezliği, Pulmoner Emboli, Plevral Sıvı gibi göğüs hastalıkları hastaları yatırılarak gerekli ileri tetkikleri yapılır. Bunlar; bronkoskopi, torasentez, plevra biyopsisi, arter kan gazı, non invaziv mekanik ventilasyon gibi girişimsel işlemlerdir. Ayrıca acil servise başvuran hastalar muayene edilir ve yatışı yapılır.

ODA SAYISI :Kliniğimizde 12 oda bulunmaktadır. Bu odaların 4 tanesi tek yataklı, 8 tanesi de iki yataklıdır.

YATAK SAYISI : Kliniğimizde 20 adet yatakla hastalara hizmet vermekteyiz.