Gelen-Giden Evrak
07 Şubat 2022

GELEN GİDEN EVRAK ŞUBESİ

Gelen giden evrak ile zimmet kaydı, genelge teminleri, personel özlük yazışmaları, şube içi koordinasyon hizmetidir.

  • Gelen evrakları tasnif ve tanzim ederek onaya arzetmek,
  • İlgili evrakları dosyalara kaldırmak.
  • Gelen posta alındılarını teslim alarak ilgili kişilere ulaştırmak.
  • Hastane içi tamimleri dağıtmak.
  • Birimler arası yazışmaları zimmetlemek.
  • Posta gönderi işlemlerini yapmak.
  • Kurumlararası posta işlemleri yapmak.

Dahili Telefon: 7049