Halkla İlişkiler
08 Şubat 2022

Hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınlarının hastane hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla 2006 yılı içerisinde birimimiz aktif olarak çalışmaya başlamıştır.

Siz konuklarımızın memnuniyeti, sağlık hizmeti adına sürdürmekte olduğumuz yolculukta pusulamız olacaktır.  Sizlerin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek, sorunlarınızı kısa sürede çözüme kavuşturmak ve yalnız olmadığınızı hissettirmek adına birmimiz çalışmalarına devam etmektedir.

Hastanemiz Halkla İlişkiler Biriminin Görev ve Sorumlulukları;

 • Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmetleri konusunda plan ve program hazırlamak, öncelik sırasına göre uygulamaya koymak,
 • Hastanemizle ilgili şikayet ve önerileri değerlendirerek ilgili kişi ve servislere iletmek,
 • Kurumda çalışan danışma personeli için eğitim programları hazırlamak ve eğitim vermek,
 • Hastalara ve personele yönelik anketleri belirli periyotlarda hazırlamak ve anket sonuçlarını değerlendirerek ilgili birimlere iletmek,
 • Hastane tanıtımı için broşür, bülten, afiş hazırlamak,
 • Hastanemizde verilen hizmetlerin daha verimli hale gelebilmesi için çalışmalar yapmak ve hastane idaresine projeler sunmak,
 • Memnuniyet ölçümleri ile ilgili uygulamaları gerçekleştirmek
 • Kurumun halkla ilişkiler konusundaki diğer konularına ilişkin ihtiyaçlarını belirlemek üzere çalışmalar yapmak.

DANIŞMA BİRİMİ
Danışma birimimiz 2007 şubat ayında kurulmuştur ve  halkla ilişkiler birimine bağlı olarak 10 personel ile hizmet vermektedir. Hastanemizde danışma birimi acil serviste gündüz 3, gece 3 olmak üzere 6 kişi, merkez polikliniklerimizde 2 kişi,  D Blok Halil Aktar polikliniklerinde ve 50. Yıl Yenimahalle Semt polikliniğinde 1’er kişi ile hastalarımızın memnuniyetini sağlamak için görevdedirler. Danışma birimimize belirli periyotlarda eğitim verilmektedir. Personelimiz, şehir içi ve şehir dışından gelen tüm hasta ve hasta yakınlarına güler yüzle ve sabırla 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir.

Hastanemiz Danışma Birimi Görev ve Sorumlulukları;

 • Hastaneye gelen hastaları güler yüzlü bir şekilde karşılamak,
 • Yanında refakatçisi bulunmayan hastaların dosya takibini yapmak,
 • Acil servise gelen hastaların yatış işlemlerini takip etmek,
 • Tekerlekli sandalye ve sedye ile taşınması gereken hastaların ilgili servislere nakillerini yapmak,
 • Engelli hastaların hasta kabul ve yatış işlemlerini takip etmek,
 • Hastalar ile ikili ilişkilerinde hasta memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Yönlendirme konusunda sıkıntı yaşan hastalara, gidecekleri yere kadar refakat etmek,
 • Engelli, 654 yaş üstü, gazi ve mağdur hastaların polikliniklerde ön sıraya alınmalarına yardımcı olmak.