Bronkoskopi
25 Nisan 2023

Bronkoskopi birçok akciğer hastalığının tanı ve tedavisinde kullanılan endoskopik bir yöntemdir. Çoğunlukla lokal anestezi altında yapılır. Bronş ağacının içerden görüntülenmesi sağlayan bu yöntemle boğaz, gırtlak, nefes borusu ve bronş ağacının anatomisi incelenir. Rijit ve fleksibl(esnek) olmak üzere iki tip bronkoskop vardır. Yaygın olarak kullanılan bronkoskoplar fleksibl özellikte olup bu cihazlarda hastanın bronş ağacına giren kısım oldukça incedir ve bu sayede hastada fazla bir rahatsızlık hissi uyandırmaz. Esnekliği sayesinde burun veya ağızdan uygulanabilir. Cihazın uç kısmında yer alan mercek ile havayollarından alınan görüntü fiberoptik sistem ve bu sisteme ilave edilen bir kamera ile monitörden izlenir. İşlem esnasında bronş mukozasından biyopsi alınabilir, fırçalama ile materyal elde edilebilir, ya da bronş ağacına serum fizyolojik verilip geri çekilerek elde edilen bu sıvıda bakteri veya tümör hücrelerinin varlığı incelenebilir. Rijit bronkoskop esnek olmayan açık tüp şeklinde olup genel anestezi altında, ağızdan uygulanır. Yabancı cisim çıkarılması veya tedavi amaçlı kullanılır.

Bronkoskopi iki ana nedenle yapılır:

1. Tanı amaçlı: Çeşitli nedenlerle çekilmiş akciğer grafisi ya da bilgisayarlı tomografide anormal bulgular saptandığında, 2 haftadan uzun süren ve doğrudan ses tellerinin bir hastalığı düşünülmemiş ses kısıklığı varlığında, nedeni açıklanamamış ve uzun süredir devam eden öksürük varlığında, öksürükle birlikte kanlı balgam ya da kan tükürme durumunda, nefes borusuna yabancı bir cisim kaçıran hastalarda uygulanır.

2. Tedavi amaçlı: Bronşlarda aşırı sekresyon (ifrazat) birikimi varlığında bunları temizlemek amacıyla, havayollarındaki yabancı cisimleri çıkarmak amacıyla, nefes borusu veya ana bronşlardan kaynaklanan iyi ya da kötü huylu tümörlerin girişimsel bronkoskopi uygulamaları yani lazer, argon plazma koter, elektrokoter, kriyokoter ile tümörün çıkarılması amacıyla, nefes borusu ve ana bronşların çeşitli nedenlerle oluşmuş darlıklarının tedavisi için stent uygulaması amacıyla, terapötik bronkoskopi uygulanır.

BRONKOSKOPİ ÜNİTESİ

Hastanemizde hepafiltreli, negatif split klimalı, merkezi oksijen ve aspiratör sistemi olan merkezi bronkoskopi ünitesi bulunmaktadır. Bu ünite üç işlem odası, sterilizasyon odası, hasta derlenme odası ve inhalasyon anestezi odasından oluşmaktadır.

Ünitemizde görüntü kaydı yapabilen, renkli resimli rapor çıktısı alınabilen üç adet gelişmiş video bronkoskop sistemi ve altı adet videobronkoskop ile beş adet taşınabilir fiberoptik bronkoskop olmak üzere toplam onbir adet bronkoskop cihazı mevcuttur. Hergün ortalama 25-30 hastaya işlem yapılmakta olup, 2012 yılı içerisinde toplam 5962 hastaya fiberoptik bronkoskopi işlemi yapılmıştır.