Radyoterapi
25 Nisan 2023

Kanser tedavisinde uzun yıllardır kullanılan radyoterapi, gelişen teknolojiye paralel olarak artık pek çok kanser hastalığında küratif (iyileştirici) tedavi olanağı sağlayabilmektedir. Radyoterapi ünitemizde son teknolojiyle üretilen Lineer Hızlandırıcı (Lineer Akseleratör – LINAC) cihazımız ile kanserli hastalarımızda iyileştirici tedavi olanağı sunan 3-boyutlu konformal radyoterapi uygulanabilmektedir.

Üç boyutlu konformal radyoterapide, hedef alanın sağlıklı bir şekilde belirlenmesi, 3-boyutlu lokalizasyon (yer tespiti) için özel olarak geliştirilen BT-simülatör cihazı ile sağlanmaktadır. Tedavi hacmi BT-simülatör ile belirlendikten sonra 3-boyutlu tedavi planlama sisteminde hastaya en uygun 3-boyutlu tedavi planlaması uygulanabilmektedir. Hastanemizin olanakları sayesinde gerekli görülen hastalarda, BT görüntüleri ile aynı hastaya ait PET-BT veya MR görüntüleri birleştirilerek, çok daha doğru bir yer saptaması yapılabilmekte ve hastaya en uygun 3-boyutlu tedavi planı gerçekleştirilebilmektedir.

Tedavi planlama sisteminde belirlenen tedavi hacmi ve gerekli doz hesapları tedavi cihazına entegre ağ sistemi üzerinden aktarılmaktadır. Tedavi hacminin derinliğine göre seçilebilen iki foton enerjisi ve 6 ayrı elektron enerjisi seçenekleri ile tedavi uygulaması yapılabilmektedir. LINAC cihazımızda 82 adet doku koruyucu çok yapraklı kolimatör (MLC-multi leaf collimator) mevcut olup, bu olanak sayesinde ışın almasını istemediğimiz normal dokuların en iyi şekilde korunması sağlanabilmektedir.

Hastanemizde Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji ve Nükleer Tıp) bölümleri ile Radyoterapi Bölümündeki tüm tıbbi cihazlar birbirleri ile Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri (PACS) aracılığı ile entegre edilmiş durumdadır. Bu da hastalarımıza ait tüm verilerin bir arada değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.

Radyoterapi Bölümümüzde tüm bu olanakları kullanarak uygulanan 3-boyutlu konformal radyoterapi sayesinde sağlam dokulara zarar vermeksizin tümör dokusuna odaklanmak mümkün olmakta ve hastalarımıza yüksek dozlu küratif (iyileştirici) tedaviler, istenmeyen yan etkiler en aza indirilecek şekilde uygulanabilmektedir.