Hasta Güvenliği
29 Haziran 2018


DOĞRU VE YETERLİ İLETİŞİM - BİLGİLENDİRME

- Hastane içinde uygulanacak tüm işlemler öncesi sizleri ilgili çalışanlar bilgilendirir.
- Size yapılacak ameliyat/cerrahi girişim/riskli işlemler öncesi mutlaka sözlü ve yazılı onayınız alınır.
- Nöbet değişimlerinde, mesai saatleri dışında sağlık çalışanları arası gerekli teslim-tesellüm süreci sağlanır.
- Sormak istediğiniz tüm sorularınızı rahatlıkla hekim/hemşirenize sorabilirsiniz.
- Size yapılan tüm uygulamalar sağlık dosyanıza kaydedilir.
- Taburculuğunuz sırasında, hekim/hemşireniz tarafından, evde bakımınızla ilgili gerekli bilgilendirme yapılır ve yazılı olarak size teslim edilir.

İLAÇ GÜVENLİĞİ
Doğru hasta; ilaç uygulamadan önce mutlaka hasta kimlik doğrulaması yapılır. Hastanın kimlik bilgileri kontrolü; hasta ile işbirliği içinde hastaya adı-soyadı ve doğum tarihi sorularak, kol bandı üzerinden adı-soyadı ve protokol numarası kontrol edilerek yapılır.
- Doğru ilaç; ilaç uygulamalarından önce, hekim isteminde yazan ilaç ile uygulanan ilacın aynı olması için gerekli kontroller yapılır.
- Doğru zaman, Doğru doz, Doğru yol, Doğru teknik; ilaç uygulamalarından önce, hekim isteminde yazan ilacın doğru zamanda, doğru dozda, doğru yoldan ve doğru teknik ile uygulaması yapılır.
- Doğru miat; ilaç uygulamalarından önce ilaçların son kullanma tarihleri kontrol edilir.
- Doğru yaklaşım ve bilgilendirme; İlaç uygulamaları öncesi hasta ve hasta yakınına; ilacın adı, ne için verildiği ve yan etkileri hakkında bilgi verilir. Hastaya tavır ve davranış olarak, empati kurarak ve etik bir şekilde yaklaşımda bulunur. Hemşire tüm ilaç uygulamalarından önce ve sonra ellerini standartlara uygun olarak yıkar.
- Doğru kayıt; Hasta tedavisinin devamlılığı ve güvenliği için tüm ilaç uygulamaları sonrasında hasta dosyasına kaydedilir.
- Doğru etki; İlaç hastaya verilmeden önce ilaç-ilaç, ilaç-gıda etkileşimleri ve açlık/tokluk kriterlerinin kontrol edilir. Hemşire tarafından, ilaç uygulama sonrasında, ilacın hasta üzerindeki etkileri ve ilacın yan etkileri takip edilir.
- Taburculuk sırasında, hasta ve hasta yakınlarına ilaç listesi verilir ve ilaç kullanımı ile ilgili gerekli tüm bilgilendirmeler yapılır.

CERRAHİ GİRİŞİM/AMELİYAT GÜVENLİĞİ
Hekim tarafından hastaya hangi operasyon/işlemin yapılması gerektiği, hastanın durumu, önerilen tedavi, potansiyel yararlar ve sakıncalar, olası diğer seçenekler, başarı olasılığı, iyileşme ile ilgili olası sorunlar, tedavi olmamanın olası sonuçları hakkında hastanın anlayacağı dilde sözel bilgilendirme yapılır ve hastadan yazılı onay alınır.
- Cerrah tarafından, cerrahi operasyondan 1 gece önce veya sabahı, hastayı da sürece dahil ederek (mümkünse), silinmeyen bir işaretleme kalemi ile operasyon/işlem yapılacak olan seviye/giriş yeri/taraf/tek organ (giriş yerinin organın bulunduğu yerden farklı olduğu durumlarda) hasta üzerinde işaretlenir.
- Hekim tarafından ilave olarak hasta dosyasında yer alan ilgili form üzerinde operasyon/işlem yapılacak olan seviye/giriş yeri/taraf/tek organ işaretlemesi yapılır ve onaylanır.
- Hemşire, ameliyat öncesi gerekli hasta hazırlığını yapar ve ilgili form üzerinde işaretler. Tüm hazırlık süreci hasta/ailesi ile işbirliği içinde hastaya adı-soyadı ve doğum tarihi sorularak, hasta kol bandı ve dokümanlar üzerinden ise adı-soyadı ve protokol numarası kontrol edilerek yapılır.
- Ameliyat günü, hasta ameliyathaneye hangi hastanın istendiğinin belirtildiği form ile istenir.
- Ameliyathane hastanın kabulü sırasında hemşire ve hastayı karşılayan anestezi teknikeri hastayı karşılıklı teslim alır-verir. Bu sırada hastanın kendisine adı-soyadı ve doğum tarihi sorularak, hasta kol bandı ve dokümanlar üzerinden ise adı-soyadı ve protokol numarası kontrol ederek teslim süreci gerçekleştirilir. Bilinci kapalı, pediatrik hasta veya zihinsel engelli hastalarda da hasta yakınının teslim aşamasındaki kimlik doğrulama sürecine dahil edilmesi sağlanır.
- Ameliyat odasında cerrah cilt veya ameliyat kesişini yapmadan hemen önce, süreç sorumlusu ameliyathanedeki herkesin durmasını ister ve sözlü olarak hastanın kimlik bilgilerini (hasta adı-soyadı, hasta doğum tarihi, hasta protokol numarası), gerçekleştirilecek ameliyatı, ameliyat bölgesini ve uygun görülen durumlarda hastanın pozisyonunu teyit eder. Herkesin fikir birliğinde olduğundan emin olunduktan sonra işleme başlanır.

DOĞRU KAN/KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONU
- Kan/kan ürünü transfüzyonu gereksinimini belirledikten sonra hekim tarafından hastaya gerekli bilgilendirme yapılır ve hastanın yazılı onayı alınır.
- Kan/kan ürünü Transfüzyon Merkezi’nden çıkmadan önce gerekli kontroller yapılır ve ilgili form doldurulur.
- Bölüme gelmiş olan kan hastaya takılmadan önce gerekli kontroller yapılır ve ilgili form doldurulur.
- Kan/kan ürünü transfüzyonuna başlamadan önce; 2 hemşire tarafından torba üzerindeki bilgiler (ürün türü, torba numarası, son kullanma tarihi) ile form üzerindeki bilgiler karşılaştırılır. Cross sonucu, kan grubu ve hasta kimlik bilgileri kontrolü yapılır.
- Hasta kimlik bilgilerinin kontrolü hasta odasında, hastayı da sürece dahil ederek (bilinci açık ise), kendisine adı-soyadı ve doğum tarihi (gün, ay, yıl) sorularak ve kol bandı üzerinden adı-soyadı ve protokol numarası (hasta kayıtlarından) kontrol edilerek, üç parametre ile yapılır, ayrıca kan/kan ürünü üzerindeki etiket bilgileri ile karşılaştırılır.
- Eller standartlar doğrultusunda yıkanır ve transfüzyona başlamadan önce, hastanın vital bulguları ölçülür.
- Transfüzyona başladıktan sonraki ilk 15 dakika hasta yanında kalınarak reaksiyonlar açısından hasta gözlemlenir.
Transfüzyonun ilk 15. dakikasında ve sonrasında her 30 dakikada bir ve transfüzyon bittikten sonraki 1.saatte hastanın vital bulguları ölçülür.
Transfüzyon boyunca ve sonrasında hasta transfüzyon reaksiyonu yönünden takip edilir.

DÜŞMELERİ ÖNLEME
Hemşirelerimiz tarafından tüm hastaların düşme riski değerlendirilir.
Hasta, hasta yakını ve refakatçilere düşme önleme konusunda eğitim verilir.
- Oda içerisinde yeterli aydınlatma ve ıslak zeminlerin kontrolü sağlanır.
- Hemşire çağrı zili, telefon ve gerekli diğer malzemeler hastanın ulaşabileceği uzaklığa yerleştirilir.
- Hasta yataklarının üst boardları kalkık, tekerleri kilitli ve en düşük seviyede konumlandırılır.
- Hasta odalarında takılma riski yaratacak gereksiz eşya (kablo gibi) bulundurulmaz.
- Hastaların ihtiyaçları halinde kullanması için yatak başı ve WC hemşire çağrı cihazlarını kullanımı hakkında bilgilendirilir.
- Yerler silindiğinde, ıslak/kaygan olan bölgeye temizlik çalışanları tarafından uyarı levhası konulur.
- Kaygan tabanlı veya yüksek topuklu terlik kullanımının engellenerek hastane tarafından verilen güvenli terliklerin kullanımın sağlanır.
- Hastaya tuvalete giderken, yanında eşlik etmek için öneride bulunulur.
- Gerekli destek ürünler (walker, sandalye gibi) kullanılması sağlanır.
- Transfer sırasında tekerlekli sandalye / sedye / küvez / beşik / puset gibi uygun taşıma aracı kullanılır.
- 0–3 yaş arası bebekler için ayrılan korumalı yatak (bebek yatağı) kullanılır.
- Tüm sağlık çalışanlarına farkındalık yaratmak amacıyla, düşme riski olan hastaların Hasta düşmelerini önleme prosedürüne uygun önlemler almak suretiyle ve düşme riski değerlendirme formu doldurulup gerektiğinde hemşire bankolarına yakın alanlarda sürekli gözetim altında tutulur.

ENFEKSİYONLARI ÖNLEME
- Tüm çalışanlar hem hastayı hem de kendilerini korumak için hastaya ve kullandıkları eşyalara temastan önce ve sonra ellerini yıkar/el dezenfeksiyonunu sağlar.
- Tüm çalışanlar hem hastayı hem de kendilerini korumak için gerekli durumlarda standartlara uygun olarak koruyucu ekipmanlarını giyer.
- Enfeksiyonu olan hastalar enfeksiyon ekibi tarafından takip edilir.
- Her hasta taburculuğundan sonra oda standartlara uygun olarak temizlenir.
- Hastalara enfeksiyonları önlemek ve kontrolü ile ilgili eğitim verilir.
- Gerekli durumlarda, standartlarla belirlenmiş izolasyon önlemleri alınır.
- Hasta odalarında kullanılan tekstillerin standartlara uygun olarak değişimi ve temizliği ağlanır.
- Tüm çalışanlara enfeksiyonları önleme ve kontrolü ile ilgili eğitim verilir.
- Kurum içi denetim sistemi ile süreçlerin işlerliği takip edilir.

TETKİK SONUÇLARININ DOĞRU OLMASI
- Tetkiklerin yapıldığı cihazlarımızın gerekli bakım ve kalibrasyonları düzenli olarak yapılır.
- Cihazların doğru çalışma durumu iç-dış kalite kontrolleri ile değerlendirilir.
- Cihazları kullanan tüm sağlık çalışanlarına eğitim verilir.
- Herhangi bir tetkik sonucu, normal sınırlar dışında çıktığında, bu durum telefon ile hastanın hekimine hemen haber verilir.

BİLGİ GİZLİLİĞİ-MAHREMİYET
- Tıbbi bilgileriniz sadece, sürecinize dahil olan sağlık çalışanları tarafından ulaşılabilir durumdadır.
- Tetkik sonuçlarınız sadece size veya sizin izin verdiğiniz kişiler ile paylaşılır.
- Çalışanlar tarafından tıbbi bilgilerin, çalışma süreci dışında, konuşulması kesinlikle yasaktır.

SIRA BEKLEMEDEN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLARIN ÖNLENMESİ
Yüksek riskli hastalara tedavi sürecinde öncelik tanınır.
- Hastalar, sıra beklemesi gerektiği durumlarda bekleme nedenleri ve tahmini bekleme süreleri hakkında bilgilendirilerek, istek halinde ilgili hizmete ulaşabilecekleri bir diğer sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ
- Hastanenin bina içi ve dışı güvenliği hastanemizin güvenlik personeli tarafından yerine getirilir. Güvenlik hizmetlerinin yeterliliği Koruma ve Güvenlik Şefi tarafından Güvenlik Elemanları Denetleme Formu kullanılarak denetlenir.
- Güvenlik Hizmetleri Bakımından Beklenmedik Durumlarda Alınacak Tedbirler İle İlgili güvenlik talimatlarına uygun çalışılır.
- Hastanemize gelen bebek/çocuk hastaların güvenliğini sağlayabilmek için Pembe Kod Prosedürü uygulanır.
- Özellikle çalışanların şiddete maruz kalması durumunda Olay Bildirim Formu doldurularak çalışanın şikâyetleri değerlendirilir. Gerektiğinde durum hakkında üst yönetim bilgilendirilir.

YANGIN GÜVENLİĞİ
- Hastane Sivil Savunma Uzmanı; bina özelliklerini dikkate alarak yangın güvenliği ile ilgili tedbirleri (yangın söndürme sistemleri, yanıcı maddelerin taşınması ve depolanmasında alınacak önlemler, yangın söndürme tüpleri, yangın önleme ve söndürme yönergesi, vb) alır ve gerekli eğitimlerin verilmesini sağlar.
- Yangın çıkış levhaları hastane içinde uygun yerlere görülebilecek şekilde yerleştirilir ve  yangın çıkış kapılarının açık olması sağlanır.
- Yangın söndürücüler uygun yerlere yerleştirilmiş ve yangın söndürücülerin periyodik  kontrolleri düzenli olarak Sivil Savunma Uzmanı tarafından yapılır.
- Hastanemizde yangın çıkma nedenlerini ortadan kaldırmak için elektrik sisteminin kontrolleri rutin olarak teknik servis tarafından yapılır. Çalışanlar ve hasta/hasta yakınlarının sigara içmesi kesinlikle önlenir.
- Bu yönerge doğrultusunda en az yılda bir kez Sivil Savunma Uzmanı sorumluluğunda eğitim verilir, eğitim sonrası yangın tatbikatları yapılır ve kaydedilir.
- Hastanemizde yangın alarm sistemi kurulmuş olup, olabilecek yangınlar için önlem alınmıştır.
- Hastanemiz binasının yıldırıma karşı korunmasını sağlamak için gerekli noktalarda paratoner bulunmaktadır ve kontrolleri teknik servis tarafından yapılır.