Allerji Kliniği
25 Nisan 2023

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH  Allerji ve İmmünoloji Kliniği 2006 yılında ünite olarak kurulmuş, Ekim 2010 tarihinde ise Allerjik Hastalıklar Kliniği halini almıştır. Ekim 2011 den itibaren Allerji ve İmmünoloji uzmanı yetiştirmeye yönelik yandal uzmanlık eğitimi vermektedir.  

Allerji ve İmmünoloji Kliniği tüm Türkiye’de Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan 2 eğitim kliniğinden birisidir ve bu alanda hizmet veren ilk allerjik hastalıklar kliniği olma özelliğine sahiptir. Bünyesinde yer alan 2 eğitim görevlisi, 2 uzman doktor ve 3 yandal asistanı ile Allerji ve İmmünoloji alanında ülkemizdeki en önemli akademik merkezlerden biri olma özelliğine sahiptir.

Kliniğimiz rutin alerji ve immünoloji tanı ve tedavi yaklaşımlarının yanı sıra, ülkemizde sınırlı sayıda merkezce uygulanabilen ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarını uygulayabilmesi nedeni ile Türkiye’deki referans alerji immünoloji kliniklerinden biri olma özelliğine sahiptir.

İleri alerji testleri olan ilaç/besin provokasyon (yükleme) testleri klinikte uygulanabilmekte ve ilaç/besin alerjisi şüphesi olan hastalarda tanı netliği sağlanabilmektedir.

İlaç allerjileri konusunda ileri tedavi yöntemi olan ilaç desensitizasyonu (duyarsızlaştırma işlemi) klinikte uygulanabilmektir ve bu sayede hastalar alerjisi olan ilacı kullanabilir hale gelip tedavilerine güvenli bir şekilde devam ettirebilmektedir.  Aspirin, tüberküloz ilaçları, kemoterapi ilaçları da dahil olmak üzere tüm ilaçlarla desensitizasyonlar kliniğimizde uygulanabilmektedir. Bu konuda ciddi bilgi birikimi olan klinik, Tüberküloz ilaç alerjisi konusunda literatürde yeni bir protokol tanımlanmıştır.

Kliniğimizde alerjik rinit/astım hastalarında ve arı venom alerjisi olan hastalarda immunoterapi (alerji aşısı) uygulanabilmektedir. Bu tedavi sayesinde hastaların yaşam kalitelerinde belirgin düzelme sağlanırken, ilaç kullanım miktarları azaltılabilmektedir. 

Klinik ağır astım ve ürtiker hastalarının takip ve tedavisinde referans merkez özelliği taşımaktadır. Bu gruptaki hastaların tedavisinde önemli bir yeri olan biyolojik ajan (omalizumab, mepolizumab vb) tedavileri kliniğimizde yapılabilmektedir.


Allerji Kliniğinde Hangi Hastalar Takip Edilmektedir?

Klinik alerjik hastalık şüphesi veya tanısı olan 16 yaşından büyük erişkin hastalara hizmet vermektedir.

Bu hasta grubunu ağırlıklı aşağıdaki hastalıklar oluşturmaktadır;

 1. Astım
 2. Eozinofilik pnömoni
 3. Allerjik bronkopulmoner aspergiloz (ABPA)
 4. Kronik öksürük
 5. Allerjik rinit (allerjik nezle)/ allerjik sinüzit
 6. Allerjik konjonktivit (göz allerjisi)
 7. Deri alerjileri ( Ürtiker, anjioödem, atopik dermatit, kontakt dermatit)
 8. İlaç allerjileri
 9. Besin allerjileri
 10. Böcek allerjileri (arı allerjisi gibi)
 11. Lateks allerjisi
 12. Anafilaksi (alerjik şok)

Allerji Kliniğinde Hangi İşlemler Uygulanabilmektedir?

Alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli olan bütün tanı ve tedavi yaklaşımları klinik bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir.

 1. Allerji deri testleri (prik test, intradermal test ve yama testleri)
 2. Kanda spesifik IgE bakılması
 3. İlaç cilt ve provokasyon (yükleme) testleri
 4. İlaç desensitizasyonu (İlaç alıştırma tedavisi)
 5. Besin cilt ve provokasyon (yükleme) testleri
 6. Solunum fonksiyon testleri ve reversibilite testi 
 7. Bronş provokasyon testi
 8. İmmünoterapi (allerji aşısı uygulama)
 9. Biyolojik ajan (omalizumab, mepolizumab vb) uygulamaları
 10. Hasta eğitimi

ODA SAYISI :Kliniğimizde iki yataklı 4 oda bulunmaktadır.

YATAK SAYISI : Kliniğimizde 8 adet yatakla hastalara hizmet vermekteyiz