Anlaşmalı Kurumlar
11 Ekim 2022

SOSYAL GÜVENLİ̇K KURUMU

AKBANK T.A.S. MENSUPLARİ TEKAÜT SANDİĞİ VAKFİ

TÜRKİ̇YE İ̇Ş BANKASİ

ŞEKER Sİ̇GORTA A.S. PERSONELİ̇ Sİ̇G. VE YAR. SAN. VAKFİ

ŞEKERBANK T.A.S. MENSUPLARİ TEKAÜT SANDİĞİ VAKFİ

TOBB VAKFİ

T.C. Zİ̇RAAT BANKASİ VE TÜRKİ̇YE HALK BANKASİ MENS.EM.SAN. VAKFİ

TÜRKİ̇YE ESBANK ESKİ̇ŞEHİ̇R BANKASİ T.A.S. MENSUPLARİ TEKAÜT SANDİĞİ VAKFİ

TÜRKİ̇YE GARANTİ̇ BANKASİ A.Ş. EM. SAN. VAKFİ

TÜRKİ̇YE HALK BANKASİ A.Ş. EM. SAN. VAKFİ

TÜRKİ̇YE SİNAİ̇ KALKİNMA BANKASİ MEMUR VE MÜSDAHDEMLERİ̇ YAR. VE EM. VAKFİ

TÜRKİ̇YE VAKİFLAR BANKASİ T.A.O MEM. VE Hİ̇ZM. EM. SAN. YARD. SAN. VAKFİ

YAPİKREDİ̇ BANKASİ MENS.YARD. VE EM. SAN. VAKFİ

GEÇİ̇Cİ̇/ULUSLARASİ KORUMA KAPSAMİNDAKİ̇ YABANCİ UYRUKLULAR

TUTUKLU/HÜKÜMLÜ /ADLİ̇ VAKA/TRAFİ̇K KAZASİ

YARGİTAY

SAYİŞTAY

DANİŞTAY

TÜRKİ̇YE BÜYÜK Mİ̇LLET MECLİ̇Sİ̇

ÖDEME MEKTUBU İ̇LE BAŞVURULARDA DERNEK/VAKİFLAR

TÜRKİ̇YEDE ÖĞRENİ̇M GÖREN YABANCİ UYRUKLU ÖĞRENCİ̇LER