İstatistik Birimi
08 Şubat 2022

  • Hastanemizde üretilen hizmetlerim sayısal değerler ile ifade edilebilmesi için gerekli bilgilerin toplanması, kontrol edilmesi, belirli formatlara dönüştürülerek (aylık veri dökümleri halinde veya her istendiğinde) ilgili mercilere iletilmesi,
  • Birimler arası veri akışı koordinasyonu,
  • Verilerin saklanamsı,
  • Hastanemize başvuran ayaktan/ yatan hastalarda tespit edilen yeni kanser vakalarının Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı’na bildiriminin yapılması,
  • Hastanemize başvuran ayaktan/ yatan hastalarda tespit edilen yeni tüberküloz  vakalarının Tüberküloz Kontrol Şubesi’ne  bildiriminin yapılması,
  • Diğer bulaşıcı hastalıkların bildirimlerinin yapılması hizmetlerini yürütür.

Dahili Telefon: 7066/7102