Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
07 Şubat 2022


06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge” uyarınca;  Hastanemiz çalışanlarının  yüksek motivasyonda güvenli ortamlarda  hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda kalitenin artırılması, çalışanlarımız için muhtemel risklerin belirlenmesi ve bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve hizmet içi eğitimler ile güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hastanemizde “Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur. 
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi;
1-Çalışan personelin sözlü veya yazılı şikayet, dilek ve önerilerini kabul etmek ,
2-Beyaz kod bildirimlerini takip etmek 
3-Gerekli önleyici ve düzenleyici çalışmaların başlatılmasını sağlayarak başvuru sahiplerine geri bildirimde bulunur.
4-Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
5-Sağlık çalışanına şiddet uygulayanların mutlaka cezalandırılacağı konusunda vatandaşların bilgilenmesini sağlayan pano, afiş ve broşürlerin görebilecek yerlere asılmasını sağlar.
6-Şiddet gören sağlık çalışanına talep halinde psiko-sosyal destek vermek, 
            Görevlerimiz arasında yer almaktadır.
Beyaz Kod (1111) Nedir?
Sağlık Bakanlığının kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. 
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi; gerçekleşen şiddet olayları sonrasında “ 1111 “ numaralı telefona 7/24 ulaşılabilen, bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştırmak ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlamak, ayrıca şiddet olayının hukuk birimlerine de bildirilmesi ile sorumludur.

ŞİDDETE MARUZ KALAN SAĞLIK ÇALIŞANININ İZLEYECEĞİ YOL
1- Fiili veya sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı telefon aracılığı ile 1111 tuşlayarak “beyaz kod” ihbarı yapmak sureti ile süreci başlatmalıdır.
2-Çağrı beyaz kod ekip üyelerinde bulunan pagerlera düşer, pager sesli uyarı verir ve byaz kod ekibi en kısa süredeolay yerine ulaşır. Eş zamanlı olarak durum, sağlık çalışanının şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın, adli mercilere ve kurumun İl Sağlık Müdürlüğü hukuk birimine ilgili başhekim yardımcısı ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından bildirimi yapılır.
3-Fiili veya sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı kişisel olarak da Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 7/ 24 kesintisiz hizmet veren “113” no’lu Beyaz üzerinden Kod danışma hattını arayarak veya internet “Bildirim Formu 1 ”doldurularak beyazkod.saglik.gov.tr adresinden bakanlığa olay hakkında bilgi verebilir.


MEVZUATA GÖRE SAĞLIK ÇALIŞANININ HİZMETTEN ÇEKİLMESİ
Sağlık Bakanlığının 2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi
 Hizmetten çekilme;
Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.
a) Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilecektir.
b) Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir.
c) Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir.


 


çalışan hakları rehberi için lütfen tıklayın.