Tarihçemiz
08 Şubat 2022


01.02.2022 tarihi itibari ile Ankara Atatürk Sanatoryum Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi ve Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birleştirilmesi neticesinde Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmete devam edilmektedir. Bahsi geçen hastanelerimizin tarihçeleri aşağıda belirtilmiştir.
 
Ankara Atatürk Sanatoryum Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Tarihçesi

1953 yılında Tüberküloz Sanatoryumu olarak kurulmuş olan hastanemiz, 1978'de Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi haline gelmiştir. Hastanemizin kuruluş düşüncesi 1930'lu yıllara kadar dayanır.

Vefatından birkaç sene öncesinde Atatürk, yaverlerinden Cevat Abbas Bey'in köşküne sık sık gelir ve hastanemizin şu an bulunduğu tepeden Ankara'yı seyredermiş. Havası, iklim koşulları ve görüş alanını çok beğendiği bu sahada yanındakiler bir köşk yapmayı planlarken, Atatürk bir hastane yapılmasını istemiş. Daha sonra sağlığı bozulan Atatürk için buraya bir köşk yapılması hazırlıklarına başlandı ise de hastalığı ilerlediği için vazgeçilmiştir.

1944 yılında Ankara'ya bir Tüberküloz Sanatoryum yapılması kararlaştırılmış ve yer olarak Keçiören seçilmiştir. Hastane inşaatı 1945'de başlamış, 1952'de sona ermiştir. 19 Mayıs 1953'de hastanemiz, Atatürk'ün bu bölgeye duyduğu ilgi göz önüne alınarak "Atatürk Sanatoryumu" adıyla Tüberküloz Sanatoryumu olarak açılmıştır.

Hastane ilk hizmete girdiğinde yalnız Tüberküloz ve Göğüs Cerrahisi servisleri ile röntgen ve bakteriyoloji bölümlerinden oluşmaktaydı, 230 yatak kapasitesi vardı. Açılışını takip eden yıllarda hastane, yeni bölümler ve yataklar kazanmıştır.

1955 yılında Sosyal Servis, rehabilitasyon ve 50 yataklı çocuk servisi eklendi. 1956’da 100 yatak ilavesi yapıldı.

1965 Nontüberküloz servisi 100 yatağa çıkarıldı.

1966 Halil Naci Mıhçıoğlu isimli hayırsever vatandaş tarafından 120 yataklı, ameliyathane ve rehabilitasyon bölümleri bulunan, kemik ve eklem tüberkülozu servisi inşaatı başladı.

1967 Kardiyoloji Servisi eklendi, Göğüs Cerrahisi bölümü modern cihazlarla donatıldı.

1969 Rehabilitasyon bölümüne yeni atölyeler ilave edildi.

1971 İzmir Gümüldür'de hastane personeli için bir dinlenme kampı kuruldu. 1978’de Hastane "Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi" adını aldı. 25 yataklı Astım Servisi ve Allerji Laboratuvarı eklendi.

1976 D Blok inşaatı başladı. Bu bölüm, içinde idari personel çalışma ünitesi, doktor ve hemşire yemekhaneleri, kütüphane, toplantı salonu, üst katında göğüs cerrahisi ameliyathaneleri olacak şekilde planlanıldı.

1988 46 yataklı Astım Merkezi kuruldu.

1998 "75.Yıl Acil Servisi" adı verilen modern bir Acil Servis kuruldu.

1999 Sigara Bırakma Polikliniği kuruldu. Türkiye’de devlet hastanelerindeki ilk polikliniktir.

1999 Hemşire lojman katı, 18 yataklı özel servise dönüştürüldü.

2000 Tek yatak kapasitesiyle Uyku Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi kuruldu. Şu anda 15 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. 

2004 Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi kuruldu.

2006 Allerji Ünitesi kuruldu.

2007 Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi Türkiye’de ilk multidispliner pulmoner rehabilitasyon merkezi niteliği kazandı.

2007 Uzun süreli akciğer hastalığı ile takip edilen hastalara, kendi evlerinde uygun bakım ortamı sağlayıp kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla Evde Sağlık Hizmet Sunum Merkezi açıldı.

2009 Radyoterapi, PET-BT, Nükleer Tıp birimlerimiz hizmete açıldı.

2010 Allerji Ünitesi; Allerjik Hastalıklar Kliniği halini aldı. Eğitim araştırma hastaneleri bünyesinde hizmet veren ilk Allerji ve İmmünoloji Eğitim Kliniğidir.

2010 Girişimsel bronkoskopinin yanı sıra endobronşiyal ultrasonografi (EBUS) yapılmaya başlandı.

2013 Yoğun bakım yan dal eğitimi verilmeye başlandı.

2013 24 saat yakın takibi gereken, solunum yetmezliği olan hastalarımız için 1. Basamak Yoğun Bakım kuruldu.

2013 Mesleksel Akciğer Hastalıkları Kliniği kuruldu.

2013 Ek binalarımız hizmete açıldı. Acil Servis, Poliklniklerin bir kısmı ve Röntgen Birimi, Evde Bakım, Pulmoner Rehabilitasyon ve Kemoterapi Ünitesi ek binalara taşındı. Ayrıca ek binamıza yeni kliniklerimiz de açıldı.

2013 Ek binamıza Kronik Solunum Yetmezliği Kliniği açıldı.

Hastanemiz tarihinde, asil kadroya atanarak hizmet vermiş olan Başhekim ve Hastane Yaöneticilerimiz kronolojik sırayla şöyledir:

 • Kazım OKMAN ( 1952 - 1965 )
 • Enver BOZYAKALI ( 1955 – 1978 )
 • Kemal GAVUZOĞLU ( 1978 – 1980 )
 • Orhan İLKER ( 1980 – 1984 )
 • Mehmet ÜNLÜ ( 1984 – 1995 )
 • Güven ÇETİN ( 1995 – 1996 )
 • Mehmet ÜNLÜ ( 1996 – 2000 )
 • Bahar KURT ( 2000 – 2006 )
 • Nurettin KARAOĞLANOĞLU ( 2006 – 2012 )
 • Adnan HASANOĞLU ( 2012 – - 2014 )
 • Göktürk FINDIK (2012 - 2014 Başhekim, 2015 - 2018 Yönetici-Başhekim)
 • Aydın YILMAZ (2018 - Halen Başhekim)Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tarihçesi

2005 yılında hizmete giren Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Keçiören ilçesinde hizmet veren Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir Eğitim ve Araştırma hastanesidir.

Unvanımız 2016 Mayıs ayı itibari ile ‘TC. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’ olarak değişmiştir.

30.000 metrekare kapalı alana kurulan Hastanemiz modern teknolojisi ve teknik özellikleriyle,  Ankara’nın ve Bakanlığımızın en yeni ve en gözde hastanelerinden birisidir. Teknik özelliklerinin yanı sıra genç, bilimsel ve çalışkan hekim kadrosuyla ve yetişmiş yardımcı sağlık personelleriyle de ön plana çıkmaktadır.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp, Ağız ve Diş Sağlığı, Aile Hekimliği, Anestezi ve Reanimasyon, Beslenme ve Diyetetik, Beyin Cerrahi, Çocuk Acil, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk İmmünoloji ve Alerji, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma, Çocuk Cerrahi, Çocuk Gastroenteroloji, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Nefroloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Psikiyatri, Dahiliye, Dermatoloji(Cildiye), El Cerrahi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Enfeksiyon, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz, Hematoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahi, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Nefroloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Psikiyatri, Radyoloji(Röntgen, BT, MR, Kemik Tarama, Mamografi), Romatoloji, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Tıbbi Patoloji, Üroloji, Yenidoğan - Sağlam Çocuk, Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi, Genel Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım alanlarında verdiği hizmetle ön plana çıkmaktadır. Hastanemiz, 24 saat Yetişkin ve Çocuk Acil hizmetleriyle bölgemizin önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır.

Hastanemiz halkımıza sağlık hizmeti sunumu yanında Acil Tıp, Aile Hekimliği, Anestezi ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları(Dahiliye), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Tıbbi Patoloji ve Üroloji Kliniklerinde Uzman Doktor yetiştirmekte ve bu kapsamda Eğitim ve Araştırma çalışmalarını da sürdürmektedir. Ayrıca Endokrinoloji ve Gastroenteroloji branşlarında üst ihtisas eğitimi de vermektedir.

Hastanemiz 337 doktor ve 746 personel ile hizmet vermektedir. 8 Ameliyathane odası, 3 Yoğun Bakım Ünitesi (Genel Yoğun Bakım Ünitesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Dahili Yoğun Bakım Ünitesi toplam 37 hasta yatağı) mevcuttur.  Patoloji, Radyoloji, Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuvar dallarında ileri teknolojik uygulamalarla hasta ve numuneler değerlendirilmektedir.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi teknolojik altyapısı, uzman kadrosu ve modern binasıyla ve sunduğu ileri hizmet kalitesi ile Ankara’da Sağlık Turizminin de öncül hastanelerinden birisi olma yönünde ilerlemektedir.