Nütrisyon
29 Haziran 2018


Nütrisyon Destek Biriminin kuruluş amacı hastanemize yatan tüm hastaları nütrisyon yönünden değerlendirmek, malnütrisyon tanısı  alan veya doğal yollarla ihtiyacı olan besinleri alamayan hastaların beslenme destek tedavilerini düzenlemek, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve bu konudaki uygulama hatalarının giderilmesi için gerekli eğitimleri vermektir.

Birimimiz günübirlik yatışlar dışında yatan her  hastaya Nütrisyon Risk Taraması ( NRS  2002  formu) uygulamaktadır. Hastaların malnütrisyon durumlarını değerlendirmektedir. Birimimiz ayrıca hekimin konsültasyon isteğiyle hastayı değerlendirip bir tedavi planı oluşturmaktadır. Hasta taburcu olana kadar veya nutrisyon destek endikasyonu ortadan kalkana kadar birimimizce takip edilmektedir. Günlük yeni yatan ve önceden yatan  tüm hastalar vizit yapılarak değerlendirilmekte gerekirse tedavi planı değiştirilmektedir. Birimimiz ayrıca  akılcı ilaç yönetmeliği gereğince enteral ve parenteral ürünlerin planlanmasında ve alımında görev yapmaktadır.

Hastanemizde faaliyet gösteren nütrisyon destek birimi  ekibini oluşturan nütrisyon destek komisyonunda hastane idarecileri, branş uzman hekimleri, eczacı, diyetisyenler, hemşireler görev yapmaktadır.

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ
Başkan:
Doç. Dr. Esra ÖZAYAR (Anestezi ve Reanimasyon)
Uzm. Dr. Münire BABAYİĞİT (Anestezi ve Reanimasyon)
Uzm. Dr. Veysel Barış TURHAN (Genel Cerrahi)

Neonatoloji: Doç. Dr. Dilek SARICI (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Uzm. Dr. Yavuz TOKGÖZ (Çocuk Gastroenteroloji )
Uzm. Dr. Ayşe Derya BULUŞ (Çocuk Endokrinolojisi)
Uzm. Dr. Müge KESKİN (Endokrinolojisi)
Uzm. Dr. Dilek YAZICIOĞLU CEZAYİR (Nöroloji)
Uzm. Dr. Muhammet Yener AKPINAR (Gastroenteroloji)
Uzm. Dr. Evrim KAHRAMANOĞLU AKSOY (Gastroenteroloji)
Uzm. Nevgül DEMİR (Aile Hekimi)
Ali Fatih KALAÇ (Eczacı)        
Mehtap BOZ (Hemşire)
Kiraz ÖZTÜRK (Diyetisyen)
Aynur AKPINAR (Diyetisyen)