Faturalama
07 Şubat 2022


FATURALANDIRMA  PROSEDÜRÜ

1.AMAÇ

Hastanemizden hizmet alan hastalara ait işlemlerin faturalandırılması ile ilgili kurum, kuruluşlara iletilmesi için metot belirlemek.

2.KAPSAM     

Hastanemizden hizmet almış hastaların faturalandırma faaliyetlerini ve kurumlardan ödemelerin alınmasına yönelik faaliyetleri kapsar.

3.SORUMLULAR     

-  Hastane Yöneticisi
-  İdari ve Mali İşler Müdürü
-  İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı
-  Birim Sorumlusu


4.UYGULAMA          

4.1. AYAKTAN FATURALANDIRMA Ayaktan hasta faturalama işlemlerinin doğru ve usulüne uygun yapılabilmesi için SUT değişikliklerini düzenli takip eden iyi bir Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) gereklidir. Ayaktan pakete ilave olarak faturalandırılabilecek hizmetler listesi EK-10/C hizmetleri kontrol edilir. S.G.K’na (Bağkur, SSSK, Emekli Sandığı, …) ait ayaktan faturalar önce Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında toplanır. Toplanan havuzlardan teşhisi olmayan ve muayene olmayan hastalar ayrılır. Takip noları kontrol edilir. Teşhisi olan, taburcu işlemi biten ve takip noları olan hastalar faturalama ekranına düşer. Daha sonra gruplar halinde faturası kesilen hastalar medula ekrana atılır. Ayaktan paket olmayıp, hizmet başına faturalanması gereken özellikli durumlarda (acil, diş, adli vaka, onkolojik tedavi v.s.) ise SUT 4.2.1.B.2 maddesinde belirtilen kurallara göre gerekli kontrolleri yapılan hasta faturaları medula sistemine kayıt edilir. Fatura günü gelen hasta on(10) ar günlük arayla faturalandırılır. Hizmet kaydı sırasında çıkan hataların nedenlerine bakılarak yeniden düzenlenip medulaya gönderilir. “İşlem başarı ile sona erdi.” Mesajı alındıktan sonra fatura oku yapılır. Tutar okunan hastalara faturayı kontrol etmesi için medulaya gönderilir. Daha sonra fatura kontrol edilen hastalar fatura bilgisi kaydedilir. Fatura tutarı okunmayan hastaların tutar okumama sebebine bakılıp düzeltilerek fatura kaydı yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen Adli Vaka ve Trafik Kazası hastaları ay sonu dönem sonlandırma evrakında çıkartılıp Kocatepe Sosyal Güvenlik Merkezine bir üs yazıyla gönderilir.

4.2. ADLİ VAKALAR Hiçbir kuruma bağlı olmayan Adli Vakaların otomasyon sistemine adli vaka işaretlenip kaydı alınır. Adli vaka formu, hizmet detay belgesi ve icmal alınarak Strateji Geliştirme Başkanlığına fatura edilir. Sosyal güvencesi olan hastalar için provizyon alınır ve otomasyon sisteminden adli vaka işaretlenip kaydı alınır. Sosyal Güvenlik kurumuna fatura edilir. Ay sonu dönem sonlandırma evrakını alırken adli vaka olan hastaların listesi alınıp ilgili hastalara hizmet detay belgesi, adli vaka formu ve icmal alınarak Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine bir üs yazıyla gönderilir.

4.3. Bankalar Müracat eden hastaların sevkleri alınarak iki (2) nüsha fatura ve icmalle birlikte kurumlarına teslim edilir.

4.4. Hükümlüler Kurumumuza başvuran hastaların sevkleri alınarak iki (2) nüsha fatura ve icmal hazırlanıp Strateji Geliştirme Başkanlığına fatura edilir. Faturalara asıl suret şeklinde ayrılıp tahakkuk birimine teslim edilir.

4.5. SSK YURTIŞI Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan SSK Yurtdışı sevkinin fotokopisi ile hastanemize başvuran hastaların provizyon sorgusu yapılmadan kaydı alınır. Kaydı alınan hastalar üç(3) adet kimlik fotokopisi, SSK Yurtdışı sevkinin fotokopisi, hizmet detay belgesi ve icmal hazırlanarak bir üs yazıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilir.

4.5. PROTOKOL Hastaneler arası imzalanan hizmet protokolü kapsamında başvuran hastalardan dış sevk evrağı alınarak iki (2) nüsha fatura ve icmalle protokoldeki hastaneye fatura edilir.

4.1. YATAN HASTALARIN FATURALANDIRMASI S.G.K (Bağkur, SSSK, Emekli Sandığı, …) ait yatan hastalar medula sistemi üzerinden tek tek  hizmet kaydı yapılır. Yatan hastalar taburcu olduktan hemen sonra fatura edilebilir. Hizmet kaydı sırasında çıkan hatalar düzetilip tekrar hizmet kaydı yapılır. “İşlem başarı ile sona erdi.” Mesaji verene kadar hizmet kaydı yapılır. Daha sonra fatura oku yapılıp medula sisteminden fatura kontrol edildikten sonra fatura bilgisi kaydedilir. Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen Adli Vaka ve Trafik Kazası hastaları ay sonu dönem sonlandırma evrakında çıkartılıp Kocatepe Sosyal Güvenlik Merkezine bir üs yazıyla gönderilir.

4.2. ADLİ VAKALAR Hiçbir kuruma bağlı olmayan Adli Vakaların otomasyon sistemine adli vaka işaretlenip kaydı alınır. Adli vaka formu, epikriz, yatış formu, hizmet detay belgesi ve icmal alınarak Strateji Geliştirme Başkanlığına fatura edilir. Sosyal güvencesi olan hastalar için provizyon alınır ve otomasyon sisteminden adli vaka işaretlenip kaydı alınır. Sosyal Güvenlik kurumuna fatura edilir. Ay sonu dönem sonlandırma evrakını alırken adli vaka olan hastaların listesi alınıp ilgili hastalara hizmet detay belgesi, epikriz, yatış formu, adli vaka formu ve icmal alınarak Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine bir üs yazıyla gönderilir.

4.3. Bankalar Başvuran hastaların sevki alınarak yatış yapılır. Hasta taburcu olduktan sonra sevki, kimlik fotokopisi, yatış evrakı, epikriz, hasta tabelası ve hizmet detay belgesi, iki (2) nüsha fatura ve icmalle birlikte kurumlarına teslim edilir.

4.4. Hükümlüler Ceza evinden alınan sevkle hastanemize gelen hastalar sevki alınarak kaydı yapılır. Hükümlü kapsamında kaydı alınan hastalar Strateji Geliştirme Başkanlığına sevk evrakı, epikriz formu, hasta tabelası, yatış formu, hizmet detay belgesi, iki (2)  nüsha fatura ve icmal hazırlanıp Strateji Geliştirme Başkanlığına fatura edilir. Faturalara asıl suret şeklinde ayrılıp tahakkuk birimine teslim edilir.

4.5. SSK YURTIŞI Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan SSK Yurtdışı sevkinin fotokopisi ile hastanemize başvuran hastaların provizyon sorgusu yapılmadan kaydı alınır. Kaydı alınıp yatış yapılan hastalar taburcu olduktan epikriz formu, hasta tabelası, yatış formu, sevki, üç(3) adet kimlik fotokopisi, hizmet detay belgesi ve icmal hazırlanarak bir üs yazıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilir.                                  

Personel Görev Alanları

Birim Sorumlusu: HIZIR ALİ GÜMÜŞLER

BİRİM ÇALIŞANLARI:

-KIYMET ŞAHİN
HATİCE KÖYCÜ
MERVE GÖKÇEK
HAMİDE ALEYNA GÜMÜŞ
MESUDE KASAR