Amaç ve Hedefler

 

KURUMSAL AMAÇLAR

 

-Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek

 

-Hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

 

-Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

 

-Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliğini sağlamak

 

-Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

 

-Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve

teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

 

 

KURUMSAL HEDEFLER

 

-Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi v.s şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

 

-Hastalarımızın ve çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit etmek

 

-Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

 

-Hastane alt yapı eksikliklerini en aza indirerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak

 

-Çalışanlarımızı hizmet içi eğitimler ve sertifikalandırma ile yeteneklerine göre uygun bölümlerde çalıştırmak

 

-İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak

 

-Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak