Mikrobiyoloji Laboratuvarı
06 Aralık 2023Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Laboratuvarımızda 4 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, 8 Laboratuvar teknikeri, 1 Biyolog ve 1 Yardımcı personel çalışmaktadır.

Tüberküloz Laboratuvarı

Düzey 3 Tüberküloz Laboratuvar yetki belgesine sahip tüberküloz laboratuvarımıza yılda yaklaşık 25.000 numune gelmektedir.Laboratuvarımızda;

  • Teksif Yöntemi
  • Boyalı Mikroskobik İnceleme
  • Tüberküloz Katı Kültürü
  • Tüberküloz Sıvı Kültürü
  • Mikobakteri Tiplendirmesi
  • Tüberküloz Real-Time PCR testi
  • M. Tuberculosis kompleks alt tür tiplendirmesi
  • Tüberküloz dışı mikobakteri tür ve alt tür tiplendirmesi
  • M. Tuberculosis kompleks ve Tüberküloz Dışı Mikobakteri Fenotipik 1. ve 2. seçenek ilaç duyarlılık testleri
  • M. Tuberculosis kompleks ve Tüberküloz Dışı Mikobakteri Genotipik 1. ve 2. seçenek ilaç duyarlılık testleri çalışılmaktadır.

Tüberküloz laboratuvarımızda iç kalite ve Tüberküloz Referans Laboratuvarı tarafından sağlanan tüm dış kalite testleri çalışılmaktadır.

Kültür Laboratuvarı

İç ve Dış Kalite programlarının uygulandığı kültür laboratuvarımızda her türlü örnekten boyalı-boyasız mikroskobik inceleme, mikroorganizma tiplendirmesi ve antibiyotik duyarlılık testleri çalışılmaktadır.