Arşiv
07 Şubat 2022

  • Sistemden atılan yatan hasta dosya isteklerini karşılamak ve istenilen servise götürmek,
  • Kliniklerden veya polikliniklerden gelen   yatışı olan hasta dosyalarını kontrol ederek imza karşılığı almak, eksiklikler varsa tamamlatmak, tamamlandıktan sonra da otomasyondan  arşiv numarası yoksa  arşiv numarası vererek raflara yerleştirmek,
  • Adli vaka dosyalarına yine aynı şekilde işlem yaparak ayrı kilitli bir bölüme almak,
  • Hastaya ait dosyalar  Başka kurumlardan resmi yazıyla talep edildiğinde dosyaların aslı gibidir yapılan bir örneği verilir.
  • Hastanın vekalet verdi avukatı, Hastanelerden tedavi evraklarını almaya yetkisi vardır. yazılı Noter onaylı belgesi ile evrak alabilir.
  • Bilimsel amaçlı dosya taleplerini karşılamak ve takibini yapmak,
  • Hasta dosyalarını yönetmelikte belirtildiği üzere güvenli muhafazasını sağlamak amacı ile ısı-nem takibi yaparak kayıt altına almak