Uyku Hastalıkları Kliniği
16 Ocak 2024

1998 yılında tek yatak ile hizmete başlamış olan hastanemiz Uyku Bozuklukları Kliniğimizde yıllar içerisinde yatak kapasitesi arttırılmış ancak pandeminin etkisi ile sayının azaltılması zorunlu olmuştur.
2024 yılının ilk günü itibarı ile kliniğimizin yatak sayısı yeniden arttırılmış ve bir gecede 12 hastaya hizmet verecek kapasiteye ulaşmıştır.
Prof. Dr. Selma Fırat’ın Sorumluluğunda çalışmakta olan Uyku Bozuklukları Kliniğinde Doç. Dr. Sezgi Şahin Duyar ve Uzm. Dr. Sertaç Büyükyaylacı Özden ile birlikte 10 teknisyen görev yapmaktadır.  
Uykuder tarafından akredite olan merkezimizde uluslararası standartlarda uyku çalışmaları yapılmaktadır.
Uyku laboratuarımızda, hizmete girdiği ilk günden günümüze kadar yaklaşık 50.000 adet uyku testi yapılmış ve uykuda solunum bozukluğu başta olmak üzere çok çeşitli uyku hastalıklarına tanı konmuş ve tedavileri düzenlenmiştir.
Uyku laboratuarımızda uluslararası indekslenmiş dergilerde 40 adet bilimsel araştırma yapılmış, yurtiçi ve yurtdışında hastanemiz başarı ile temsil edilmiştir.
Uyku laboratuvarımız hem Sağlık Bakanlığı hem de pek çok uyku laboratuvarı nezdinde referans merkezdir.
Uyku merkezimizde yılda yaklaşık 15 hekime uyku bozuklukları tanı ve tedavisi konusunda pratik eğitim verilmektedir.
Uyku merkezimizde halen her gün verilen poliklinik hizmetinde günlük ortalama 50 hasta değerlendirilmektedir.

Birimimize 0 312 567 71 82 nolu telefon ile direkt ulaşabilirsiniz.

Geleceğe yönelik hedeflerimiz:

  • Uyku laboratuvarı standartlarını yükseltmek ve uluslararası laboratuvarlar standardında tutmak
  • Test için bekleme süresi 1 ayı aşmayacak şekilde laboratuvar kapasitesini arttırmak
  • Uzaktan tıp (telemedicine) uygulamaları ile hastane dışında da (özellikle hasta evlerinde) hastalara test yapma uygulamasını geliştirmek
  • Ulusal sağlık otoritesine konu ile ilgili veri sağlamak ve uyku hastalıkları alanında politikaların gelişmesi konusunda destek olmayı geliştirerek devam etmek
  • Bakanlığımızın tanıdığı ve bakanlık adına eğitim vererek bu alanda çalışacak olan hekim ve teknisyenleri yetiştiren bir eğitim kliniği haline dönüşmektir.