Girişimsel Pulmonoloji
08 Şubat 2022

GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ

Girişimsel bronkoskopi akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan ileri bronkoskopi tekniğidir.

Hastanemiz Girişimsel Bronkoloji Birimi?nde

Endobronşiyal ultrasonografi (EBUS),

Zor tanı konan görünür tümörlerden dondurarak parça alma (kriyobiyopsi),

Hava yollarına kaçmış yabancı cisimleri çıkartma,

Kan tükürmeye neden olan akciğer hastalılarında kanamayı durdurma ve kanamaya neden olan görünür hastalığı tedavi etme,

Ameliyat şansı olmayan amfizemli hastalarda endoskopik valf veya coil yerleştirme,

Tümör dışı akciğer hastalıklarının seyri sırasında oluşan hava yolu darlıklarında;

Balonla hava yolunu genişletme (balon dilatasyon),

Rijit bronkoskopla hava yolunu genişletme (rijit dilatasyon),

Tekrar daralmaması için stent yerleştirme,

İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle oluşan hava yolu darlıklarında;

Kitleyi dondurarak küçültme (kriyoterapi),

Kitleyi dondurarak dışarı çıkartma (kriyorekanalizasyon),

Kitleyi yakarak küçültme (argon plazma koagülasyon - APC),

Kitleyi yaktıktan sonra penslerle dışarı çıkartma (APC-MTR),

Tekrar daralmaması için stent yerleştirme

işlemleri yapılabilmektedir.

İşlem öncesinde gerekli kan tetkikleri, solunum fonksiyon testi ve kalp grafisi ile anesteziye uygunluk açısından danışılmaktadır. İşlem öncesi hastanın en az 8 saat aç kalması gerekmektedir. İşlemler ameliyathane ortamında genel anestezi altında, rijit bronkoskop denilen bir alet ağızdan nefes borusuna uzatılarak yapılmaktadır. İşlem sırasında hayati fonksiyonlar (tansiyon, nabız ve kandaki oksijen düzeyi) sürekli kontrol edilmektedir. İşlem hastalığın özelliğine göre 30-60 dakika sürmektedir.

Hastanemizde girişimsel bronkoloji uygulamaları 2004 yılında satın alınan bir kriyoterapi cihazı, bir argon plazma koagülatör (APC) cihazı ve rijit bronkoskopi seti ile başlamıştır. Mart 2010?da EBUS cihazı ilave olmuştur. Ülkemizde bir ilk olarak, Mart 2013 tarihinde hastanemizde 20 yataklı Girişimsel Pulmonoloji Kliniği hizmete girmiştir.

                                                     

Ameliyathane Girişimsel Bronkoloji Ünitesi                                                                       Kriyoterapi, APC cihazı, Video görüntüleme sistemi, Kayıt sistemi.

 

                                                            

Sol akciğere giden havayolunu tıkayan tümör.                                                                  Tümör çıkarıldıktan sonra açılan sol akciğerin havayolları.

 

                                                             

Ana havayolunu dıştan bası ile daraltan tümör                                                                   Stent ile genişletilmiş ana havayolu

 

EBUS Cihazı