Tüberküloz Kliniği
08 Şubat 2022


GENEL BİLGİLER:
 

Tüberküloz kliniklerimiz, tüberküloz hastalarının yatarak tedavi edildiği, tanı konulup takiplerinin yapıldığı birimlerdir. Tüberküloz hastalığı ve göğüs hastalıkları konularında asistan eğitimi verilmektedir.

Birisi kadın hastaların yattığı 4 ayrı servis, hastanenin ana binasından ayrı bir binada, iki ayrı katta hizmet vermektedir. Toplam 83 yatak vardır. Odalar 1 ya da 2 kişiliktir.

Tüberküloz servislerimizde yatan hastalar özellik arz etmektedir.

  • Tanı sorunu olan hastalar,
  • Tanı konulmuş ve bulaştırıcı olduğu dönemde ayrı tutulması gereken hastalar,
  • Takipte sorunu olan ya da düzensiz ilaç kullanan hastalar,
  • İlaç yan etkisi olan hastalar,
  • İlaç direncinden şüphelenilen hastalar,
  • İlaç direnci olan hastalar,
  • Tedavide sorun yaşanan değişik tüberküloz hastaları ve
  • Tıbbi açıdan yatışı gerekli olan diğer tüberküloz hastalarının yatışı yapılmaktadır.

Ülke genelinde sorunlu hastalar genellikle sevk ile başvurmaktadırlar. Hastaların bir kısmı, özellikle ilaç direnci olanlar telefonla görüşme sonrası ambulans ile sevk edilerek gelmektedir.

Değişik ülkelerden hastalar da yatmaktadır: Azerbaycan, Somali, Afganistan, Suriye, Rusya, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Irak, Çin.

HASTA EĞİTİMLERİ:

Yatan hastalarımızın servise kabulü sırasında hasta ve hasta yakınına servis tanıtılarak uyumu sağlanmaktadır. Hastanın kilo ve boyu ölçülmektedir. Yapılan işlemler kayıt altına alınmaktadır.

Hasta ve yakınlarının uyması gereken kurallar, ziyaret saatleri, el hijyeni, akılcı ilaç kullanımı, diyet, kahvaltı-yemek saatleri, tuvalet-banyo kullanımı, taburculuk, tıbbi cihaz kullanımı vb. eğitimler verilmektedir.  Yapılan işlemler kayıt altına alınmaktadır.

Tüberküloz hastalığı, basilinin bulaşması, bulaşmanın önlenmesi, hastalığın tedavisi, doğrudan gözetimli tedavi (DGT), hastalığın takibi, verem savaşı dispanserinin rolü, temaslı muayenesi ve koruyucu tedavi konuları anlatılmaktadır.

KLİNİKLERİN ÇALIŞMASI:

Klinik hizmetleri 08:00-16:30 saatleri arası normal mesai, 16:30-08:00 saatleri arası nöbet hizmeti olarak yürütülmektedir.

Tüm alanların temizliği, temizlik planına uygun olarak yapılmaktadır. Enfeksiyon kontrolü kurallarına uyulmaktadır. Yapılanlar kayıt altına alınmaktadır.

TANI VE TEDAVİ İÇİN YAPILAN İŞLEMLER:

Tüberküloz tanısında hastanın 3 gün sabah balgamı incelenmektedir. Balgam veremeyenlerde uyarılmış balgam, açlık mide suyu, bronkoskopik lavaj gibi örnekler de incelenmektedir. Bu örneklerde mikroskopi, kültür, moleküler testler yapılabilmektedir. Kültürler, katı besiyerinde ve sıvı besiyerinde yapılmaktadır. İhtiyaç duyulduğunda moleküler yöntemlerle tüberküloz basilini saptama, diğer mikobakterilerin türlerini belirleme, ilaç direncini belirleme ve başka bir dizi çalışma hastanemizin laboratuarlarında yapılmaktadır. Moleküler yöntemler günler içinde tıbbi karar verilmesinde büyük önem taşımaktadır.

Hastanede yapılmakta olan bronkoskopi, torasentez, plevra ponksiyonu, plevra biyopsisi, arter kan gazı incelemesi, solunum fonksiyon testi, reverzibilite testi, bronş provokasyon testi gibi tanısal ve tedavi için kullanılan işlemler, tüberküloz hastaları için de yapılabilmektedir.

Temel bütün tıbbi branşlarda konsültasyonlar yapılabilmektedir.

Diyetisyen, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ile hastaların görüşmeleri rutin olarak yapılmaktadır.

TABURCULUK:

Taburculuk işlemleri sırasında hastanın kullanacağı ilaçlar, diyeti, kullanacağı tıbbi cihazlar, dikkat etmesi gereken noktalar hakkında eğitim verilmektedir.

Hastanın verem savaşı dispanserine ulaşacağı süreye kadar yetecek ilaçları verilmektedir. Dirençli tüberküloz hastaları için, kendi ilindeki dispanser, Ankara?dan ilaç temin edeceği için, bu arada kullanmak üzere 10 günlük ilaç verilmektedir.

Hastalara çıkış özeti (epikriz) ve gerekli reçeteler verilmektedir. Hastalar adreslerine göre uygun verem savaşı dispanserine yönlendirilmektedirler.

TÜBERKÜLOZ POLİKLİNİKLERİ VE KONTROLLER:

Hastanemize sevk edilen ya da kendisi başvuran hastalar tüberküloz polikliniklerinde randevusuz muayene edilmektedir. Genellikle hastalara aynı gün sonuç verilmektedir. Gereken hastaların yatışı yapılmaktadır.

  1. Taburculuk sonrası kontrole gelen hastalar da tüberküloz polikliniklerinde kontrol edilmektedir.

ODA SAYISI :Kliniğimizde40 oda bulunmaktadır. Bunlardan 5 tanesi tek kişilik, 39 tanesi ikişer yataklıdır.

YATAK SAYISI : Kliniğimizde 83 adet yatakla hastalara hizmet vermekteyiz.

EĞİTİM GÖREVLİSİ7402
UZMAN DOKTOR ODASI7403 - 7412 - 7413
SEKRETER ODASI7401 - 7411 - 7440
HEMŞİRE ODASI7400 - 7410