Klinik Bilgisi
08 Şubat 2022

GENEL BİLGİLER: Kliniğimizde; tanı, takip ve tedavi hizmetlerinin yanında göğüs cerrahisi eğitimi de verilmektedir.

Kliniğimiz odaları 2 kişiliktir. Yatan hastalarımızın servise kabulü sırasında hasta ve hasta yakınına servis tanıtılarak uyumu sağlanmakta, hasta ve yakınlarının uyması gereken kurallar, ziyaret saatleri ve kuralları, el hijyeni, akılcı ilaç kullanımı, diyet, kahvaltı-yemek saatleri, tuvalet-banyo kullanımı, taburculuk, tıbbi cihaz kullanımı vb. eğitimler verilerek kayıt altına alınmaktadır.

Hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda doktoru tarafından sigara bıraktırma, ağrı, evde bakım polikliniklerine ve pulmoner rehabilitasyon merkezine yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Klinik hizmetleri 08:00-16:00 saatleri arası normal mesai, 16:00-08:00 saatleri arası nöbet hizmeti olarak yürütülmektedir.

Tüm alanların ve kişisel temizlik alanlarının temizliği plana uygun olarak yapılarak kayıt altına alınmakta ve enfeksiyon kontrolü sağlanmaktadır.

İhtiyaç halinde hastalarımızın psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ile görüşmeleri sağlanarak destek ve yardım almaları sağlanmaktadır.

Hastaneden çıkış işlemleri sırasında ise kullanılacak ilaçlar, diyet, kullanılacak tıbbi cihazlar, dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verilmektedir.

HASTA PROFİLİ: Akciğer kanseri, mediastenin malign ve benign tümörleri, kistleri, bronşiektazi, pnömotoraks, hemotoraks, plevral effüzyon, kaburga ve sternum tümörleri, toraks travmaları, plevranın malign ve benign tümörleri, özofagus ve trakeanın benign ve malign hastalikları, diafragma hastalıkları, özofagus ve trakeobronşial sistem yabancı cisimleri, göğüs deformiteleri gibi göğüs cerrahisi hastaları yatırılarak gerekli ileri tetkikleri yapılır. Bu hastalara torasentez, tüp torakostomi, plevra biyopsi, açık akciğer biyopsisi, Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) ile kapalı plevra ve akciğer biyopsileri, rijit bronkoskopi ve özofagoskopi, flexible bronkoskopi, torakotomi, lobektomi, pnömonektomi, sleeve rezeksiyonlar, trakea ve özofagus rezeksiyonları, diafragma plikasyonu ve tamiri, göğüs duvarı rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu, göğüs duvarı şekil bozukluklarının açık ve kapalı cerrahisi (rawitch, nuss ve abramson ameliyatları) gibi cerrahi işlemler uygulanır.

Kliniğimizde yıllık ortalama A, B ve C grubu ameliyat olarak 1100 adet açık ameliyat, 1000 adet endoskopik girişim, 310 adet VATS yapılmaktadır.

Göğüs cerrahisi kliniğimizde VATS (kapalı akciğer ameliyatı) ile “akciğer kanserleri” ve “bronşektazi” ameliyatları, “mediasten ve diyafragma patolojileri” başaryla yapılmaktadır.

FİZİK YAPISI: Göğüs cerrahi servisinde24 oda bulunmaktadır. Odalarımızın hepsi 2 yataklıdır. Bir adet 11 yataklı cerrahi yoğun bakımımız mevcuttur. İki adet dünya standartlarında ve tam donanımlı girişimsel işlemlerin ve özellikle rijid bronkoskopininde yapılabildiği müdahale odası vardır. Ameliyathanemizde 4 ameliyat odası, 1 girişimsel pulmonoloji ünitesi, 1 hasta hazırlama odası olmak üzere 6 oda bulunmaktadır. Ayrıca hastalarımıza, hastanemizde bulunan bronkoskopi ünitemiz de fiberoptik bronkoskopi (FOB) yapılmaktadır.

PERSONEL DURUMU: Kliniğimizde; 3 eğitim görevlisi, 3 başasistan, 2 uzman, 7 asistan doktor, 45 hemşire ve 15 adet personel ile hastalara hizmet verilmektedir.