Eğitim ve Etkinlikler
08 Şubat 2022


Acil Tıp Kliniği Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye şekilde çalışmaktadır. Kliniğimizde Sağlık Bilimleri üniversitesi akademik kadrosunda bulunan 3 öğretim üyesi ile Sağlık Bakanlığı kadrosunda bulunan üç Doçent yer almaktadır. Kliniğimizin uzman doktor kadrosunda ise altı hekim yer almaktadır. Kliniğimizde eğitim faaliyetleri akademik personel ve uzman hekimlerin denetiminde yürütülmektedir. Bilimsel üretkenlik ve akademik kadro zenginliği ile Ülkemizin önde gelen Acil Tıp Klinikleri arasında yer almaktayız. Kliniğimizde haftanın bir günü 3.5 saat teorik eğitim saati olmakla birlikte günde en az 2 kez eğitim viziti ile hasta başı eğitimler verilmektedir. Vizit sonrasında asistanlarla vaka tartışmaları, olgu ve literatür sunumları yapılmaktadır. Kliniğimizde uzmanlık eğitim süresi dört yıldır. Toplam 21 uzmanlık öğrencimiz bulunmaktadır. Uzmanlık öğrencileri eğitim sürelerinin 39 ayında aktif bir şekilde Acil Serviste görev almaktadır. Acil Tıp Eğitimi boyunca
Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (2 ay), Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji veya Göğüs Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji veya Radyoloji kliniklerinde toplam dokuz ay rotasyon yapılmaktadır. Her uzmanlık öğrencisi yurt içi veya yurtdışı kongre ve sempozyumlara katılabilme ve bilimsel gelişimine katkı sağlama imkânına sahip olabilmektedir. Yine gerek yurt içinden gerekse yurtdışından çok sayıda konuşmacı ve katılımcının iştirak ettiği uluslar arası katılımlı klinik toksikoloji sempozyumu (KAPATOKS) her yıl düzenli olarak kliniğimiz tarafından organize edilmektedir. Kliniğimiz ihtiyaçları doğrultusunda ultrasonografi kursu, mekanik ventilasyon kursu, ileri kardiyak yaşam desteği kursu, istatistik kursu gibi eğitimler tüm uzman ve uzmanlık öğrencilerimiz için planlı şekilde gerçekleştirilmektedir.


2018-2019 Yılı Acil Tıp Kliniği Eğitim Programına Buradan Ulaşabilirsiniz.(PDF)