Hizmetlerimiz
08 Şubat 2022


Acil Serviste 3. basamak bir acil serviste yapılması gereken tüm işlemler yapılabilmektedir. Kırmızı alan içerisinde kardiyopulmoner resusitasyon, yoğun bakım hasta takibi, mekanik ventilasyon, tüp torakostomi, santral venöz kateterzasyon gibi işlemler yapılabilmektedir. Sarı alanda hasta takibi, monitörizasyon, Parenteral tedaviler, periferik venöz kateterizasyon, EKG çekimi gibi hastanın ihtiyacı olan tüm işlemler yapılabilmektedir. Yeşil alanda ayaktan hasta muayeneleri gerçekleştirilirken, yeşil tedavi alanında Parenteral tedaviler uygulanmaktadır. Gözlem alanlarında dört saate kadar hasta tedavi ve takibi yapılmaktadır. Acil servisimizde yara bakımı ve ekstremite immobilizasyonu için alçı ve sütür odası bulunmaktadır. Dijital röntgen hemen acil servis içinde yer almaktadır. 24 saat boyunca BT ve MR çekilebilmektedir. Ultrasonografi FAST ve e-FAST USG şeklinde acil tıp kliniğinde sürekli yapılabilmektedir.