Hizmetlerimiz
08 Şubat 2022


Üroloji Kliniği bünyesinde görev yapan hekim ve yardımcı sağlık personelleri kadrosu ile en güncel tekniklere ve gelişmelere paralel olarak hizmet verebilecek donanımdadır. Kliniğimizde taş hastalıkları, ürolojik onkoloji, çocuk ürolojisi, kadın ürolojisi ve androloji-infertilite alanlarında etkin şekilde tedavi olanakları mevcuttur. Ayrıca polikliniğe başvuran hastalara gerekli durumda sistoskopi, ürodinami ve üroflow gibi işlemler ilgili ünitelerde yapılmaktadır. Haftanın 4 günü ameliyathanede yoğun bir şekilde operasyonlar gerçekleştirilmekte, kalan bir günde ise lokal anestezi altında yapılabilecek girişimler uygulanıp aynı gün taburculuk işlemleri yapılabilmektedir. Lokal anestezi altında ultrason eşliğinde sistofiks takılması, nefrostomi takılması, prostat biyopsisi gibi işlemler de başarılı bir şekilde rutin olarak uygulanmaktadır. Kliniğimiz özellikle taş hastalıkları tanı ve tedavisi konusunda bölgenin öncü merkezlerinden biridir. Ankara içindeki ve çevre illerdeki çok sayıda hastaneden tedavi amacıyla hastalar yönlendirilmekte ve etkin şekilde tedavi edilmektedir.  Genel olarak kliniğimizde böbrek taşlarına yönelik açık cerrahi, perkütan yöntemle böbrek taşı çıkarılması (PNL, Mini PNL) ve lazerle endoskopik böbrek taşı tedavisi (URS, RIRS - Fleksible URS) başarı ile uygulanmakta ve kliniğimiz bu konuda referans merkez olarak kabul edilmektedir. Bunun haricinde her türlü onkolojik ameliyat (böbrek tümörleri, prostat kanseri, mesane kanseri, testis kanseri), açık ve kapalı iyi huylu prostat büyümesi ameliyatları, rekonstrüktif ameliyatlar, androloji ve infertilite ameliyatları ve idrar kaçırma ameliyatları başarı ile uygulanmaktadır.