Hizmetlerimiz
08 Şubat 2022


Çocuk cerrahisi polikliniğinde; hasta muayeneleri ve küçük cerrahi işlemler yapılmaktadır.
Erişkin acil servis çocuk travma hastaları, çocuk acil servis, yenidoğan ve çocuk servisi çocuk cerrahisi konsultasyonlarına bakılmaktadır.
Karma servisteki yatak sayısı, 1 günlük ameliyat günü süresi, tedavi ve  postoperatif bakım kapasitemizle sınırlı olmak üzere C, D ve E grubu çocuk cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır.