Hizmetlerimiz
08 Şubat 2022


Beyin cerrahi Kliniği Olarak Yapmış Olduğumuz Ameliyat Çeşitleri Şunlardır;

  • Periferik sinir cerrahisi ( Karpal tünel sendromu veya unlar sinir tuzak nöropatileri gibi..) veya blokajları

  • Disk hernileri (Lomber veya servikal gibi..)

  • Spinal enstrumentasyon (dar kanal ve vertebra kırığı gibi)

  • Travma cerrahisi (Epidural veya subdural kanama gibi..)

  • Tümör cerrahisi (Beyin veya spinal tümörler gibi..)

Kliniğimizde en çok yaptığımız ameliyat çeşidi disk hernileridir ve disk hernilerine klinik yaklaşımımız genellikle “mikrodiskektomi’’ yöntemi iledir.  Ancak intra diskal laser veya perkutan girişimler de yapılmaktadır.