Hizmetlerimiz
08 Şubat 2022


Kliniğimiz Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ruhsal bozukluklar ile başvuran tüm erişkin hastalara (18 yaş üzeri) hizmet vermektedir. Bölümümüzde ruhsal şikayetleri olan hastaların tanı değerlendirmesi, tedavi planlamasının yapılması ve yürütülmesi sağlanmaktadır. Depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları, obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluğu ve diğer bunaltı bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozuklukların ve yaşlılığa bağlı ortaya çıkan ruhsal sorunların tedavisi yapılmaktadır. Hasta değerlendirmeleri polikliniğimizde uzman psikiyatristler ve psikologlar tarafından yapılmaktadır. Poliklinik hizmetinin yanı sıra Keçiören ilçesindeki şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalara hizmet veren bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz mevcuttur. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğimiz hastanemizin -1. Katında hizmet vermektedir. Ayrıca Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi ile yapılan protokol ile düzenli olarak Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde yatan hastalara konsültasyon hizmeti verilmektedir.

Tedavi uyguladığımız bazı hastalıklar:

  • Major Depresif Bozukluk

  • Bipolar Affektif Bozukluk

  • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

  • Obsesif Kompulsif Bozukluk

  • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

  • Panik Bozukluk

  • Somatizasyon Bozukluğu

  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  • Konversiyon Bozukluğu