Hizmetlerimiz
08 Şubat 2022


  • Ultrason (tiroid, yüzeyel, kalça, üst abdomen, alt abdomen, üriner, hepatobiliyer, transvajinal, skrotal gibi)

  • Doppler Ultrason (kitle, porto-venöz, renal, pelvik, transvajinal, arteriyal, venöz, obstetrik, skrotal gibi)

  • Bilgisayarlı Tomografi (kranial, paranazal, temporal, maksillofasiyal, boyun, vertebra, ekstremite, toraks, abdomen, dinamik, BT enterografi, BT sanal kolonoskopi gibi)

  • Manyetik Rezonans (kranial, paranazal, temporal, maksillofasiyal, hipofiz, boyun, disk, ekstremite, toraks-mediasten, abdomen, dinamik, MR spektreskopi, MR perfüzyon, MR enterografi, MR defekografi gibi)