Personel Şube Özlük Birimi
08 Şubat 2022

1- Ayrılış - Başlayış İşleri
2- Sgk İşe Giriş – Çıkış Bildirgeleri
3- Fiili Hizmet Zammı ile ilgili yazışmalar
4- Emeklilik İşleri
5- Sözleşmeli Personellerin sözleşmelerini yenileme/fesih işlemleri
6- Personellerin derece/kademe terfilerinin takibi ve gerekli kurumlara ve birimlere bildirilmesi
7- Geçici görevli gelen – giden personellerin tabibi ve yazışmalarını yapmak
8- Personel Şube ile ilgili hastane içi genelge ve duyuruları yazarak dağıtmak
9- Eğitime gelen – gidenlerin yazışmalarını yapmak ve takip etmek
10- Nöbet Listelerini ve Aylık Poliklinik Çalışma Çizelgelerini hazırlamak ve duyurusunu yapmak
11- Aylık İmza Föylerinin hazırlanması, dağıtılması ve toplanması
12- Sendika üyelik ve istifalarının yazışmalarını ve takibini yapmak
13- Asalet tasdik işlemlerini takip etmek
14- Hizmet birleştirme ve okul bitirenlerin intibakları ile ilgili yazışmaları yapmak
15- Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Takibi
16- Hastane içi görevlendirme yazışmaları yapmak
17- İstatistik Birimine branşına göre aylık personel sayılarını bildirmek
18- İzin Kayıtları (Yıllık, Ücressiz, Hastalık, Kongre, Mazeret, İdari, Refakat, Doğum Öncesi/Sonrası v.b.) ile ilgili gerekli yazışmaları ve takibini yapmak
19- Sağlık Raporu kayıtlarını tutmak ve SGK'ya e-mail ile bildirmek
20- Personel Yaka Kartının düzenlenmesi
21- İmza karşılığı yemek yiyenlerin listesini çıkarmak
22- İzinli olan personelleri günlük olarak Hastane Diyetisyenliğine bildirmek
23- EPK kararlarının yazılarını yazmak
24- Uzmanlık Eğitimi gören Asistan Doktorların rotasyonlarının yazışmalarını ve takibini yapmak
25- Personellerin askerlikle ilgili yazışmalarını yapmak
26- Stajyer öğrencilerin ayrılış-başlayışları hakkında yazışmaları yapmak
27- Disiplin (soruşturma, inceleme, ön incelemev.b.) işlerini yapmak
28- Yazılan yazıları idarecilere imzalatmak ve takibini yapmak