Santral Telefon Arıza

Santral

Hastanenin telefon,faks ve çeşitli tel ile yapılan iletişim işlemlerinin sağlıklı ve tasarruf tedbirlerine uygun olarak yürütülmesini temin eder.

  • Kurumun dış ve iç haberleşme hizmetlerini hizmet gereği uygunluğunu göz önünde tutarak   görür.
  • Santral memuru, hariçten müracaatlara nezaketle cevap verir.
  • Hastaların durumu hakkında bilgi isteyenlere servis ilgililerinin izni ile bilgi verir.  
  • Etik Sözleşmeye ve Toplam Kalite  Yönetimi Sistemi Politikası, hedef ve Prosedürlerine uymakla yükümlüdür.

Telefon Arıza

  • Telefon atölyesinde bulunan tüm cihazların muhafazasını, bakımını ve kalibrasyonunu yapmak, cihazları kontrol etmek.
  • Kendisine verilen telefon ve tesisatı ile ilgili bakım ve onarım işlerini yapmak. Bu işler için yeterli olmayan alet, araç, gereç için atölye sorumlusuna bilgi vermek.
  • Telefon atölyesinde hizmet verilirken karşılaşılan sorunları tespit etmek ve atölye sorumlusuna bildirmek.
  • Gerekli kayıtları bizzat tutmak.

Dahili Telefon:

Telefon Arıza 7100

Santral 7300

Birim Sorumlusu
V.H.K.İ

Hamiyet ERGÜN

Hastane dışı - Hiz.

Ferda ARAZ

Hizmetli

Nihat MOTCU

Teknisyen

Abdulkadir AKKAYA

Dizayn