Eğitim Birimi
07 Şubat 2022

EĞİTİM HEMŞİRESİ:

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne bağlı olarak görev yapan, tüm sağlık personelinin eğitim gereksinimlerini tespit ederek öncelikleri belirler ve planlama yaparak mesleki gelişimi sağlamak üzere oryantasyon programları, hizmet içi eğitim, birim içi eğitim ve diğer eğitsel programların yerine getirilmesinden sorumludur. Bu çalışmalarını 3 ayda bir rapor halinde Sağlık Müdürlüğü’ne  sunar. Ayrıca destek birimlerinin de eğitim ihtiyaçlarını gözden geçirir ve ona göre planlama yaparak eğitim verir. Yapmış olduğu tüm eğitimleri de kayıt altına alır ve ilgili yerlere bildirir. Sağlık Bakım Hizmetleri tarafından belirlenen  hasta bakım formları , broşür ve kitapçıkları hazırlar, yeniler ve uygulanmasında görev alır.

Dahili Telefon: 7246
 

Hemşire

Arzu KARSLI

Hemşire

Zekiye Ökmen ABAOĞLU

Hemşire

Nuray SAYGILI BOZKURT

Tıb. Tek.

Uzey AKCAN