İçanadolu Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı
07 Mayıs 2019

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği’nin 15. İçanadolu Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı 04 Mayıs Cumartesi günü Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Bünyesinde Hastane konferans salonunda gerçekleştirildi.
Toplantı Doç. Dr.Hakan Buluş'un açılış konuşmasıyla başladı.
Doç. Dr. Hakan Buluş'un moderatörlüğünü yaptığı oturumda, Prof.Dr.Mehmet Faik Özçelik ‘’Endüstriyel Cerrahi Çağında Genel Cerrah’’ başlıklı sunumunu yaptı.  Toplantının son kısmında ‘’Kliniklerin Katılımlı Aylık Travma ve Acil Cerrahi Olgularının Tartışılması’’ oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda hastanelerin aylık acil ve travma olguları sunuldu ve olgular üzerinde tartışıldı.
İçanadolu Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı Fotoğraflar