2019 Yılı 1. Dönem Hizmet İçi Eğitimleri Başladı
14 Ocak 2019


2019 YILI 1. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİMLER BAŞLADI

SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2019 yılı 1. Dönem hizmet içi eğitim Programının ilki gerçekleştirildi.

Hastane konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim programına personel katılımı oldukça yoğundu.

Hastane Eğitim ve  Ar-Ge Birimi  tarafından ve Birim sorumlusu Sevcan ATASOY kontrolünde gerçekleştirilen eğitim;  Hastane Mühendislerinden İbrahim OĞRAŞ’ın EBYS kullanımı hakkındaki yaptığı sunumla başladı. Mühendis İbrahim OĞRAŞ;  Sağlık Bakanlığının ve Sağlık kurumlarının tamamında yoğun kullanımda olan  EBYS  sisteminin tüm detaylarını, kullanım şeklini, yazışmalarda ve değişik durumlarda çıkabilecek sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini,  etraflıca katılımcılara anlattı. Soru cevap kısmında uygulamalı olarak EBYS detaylarını eğitim programına katılan personelle paylaşan Mühendis İbrahim OĞRAŞ, sistem üzerinde çalışma yaparken herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan personellerin kendisini 24 saat arayabileceklerini ve destek alabileceklerinin altını çizdi.

Program daha sonra Uzm. Dr. Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU’nun CPR (Temel ve İleri Yaşam Desteği ) sunumuyla devam etti.  Sunum zaman zaman  maketler üzerinde uygulamalı gerçekleştirildi.

Sosyal Çalışmacı Hatice İRİ’nin çalışma hakları ( Mobbing, Beyaz kod ) sunumunun ardından Uzm. Dr. Emine Fırat GÖKTAŞ VE Uzm. DR. Zehra Nur ŞEŞEN tarafından katılımcılara Enfeksiyon kontrolüne yönelik eğitimler  verildi. El hijyeni, temizlik, kan ve vücut sıvılarına maruziyet, kesici-delici alet yaralanmaları ve izolasyon konuları etraflıca anlatıldı.

Daha sonra Hastane Eğitim ve Ar-Ge Birim sorulusu Sevcan ATASOY  programa katılan personellere Etkili İletişim Becerileri hakkında eğitimler verdi.

Hasta Hakları ( Hasta Memnuniyeti ve Hasta Mehramiyeti sorumlulukları ) konularını Sosyal Çalışmacı Adnan KARABIYIK anlattı.

Hastane Sterilizasyon Ünitesi sorumlu Hemşiresi Hatice YİĞİT Sterilizasyon Yöntemleri ve Resterilizasyon konularında sunumunu gerçekleştirdi.

Uzm.  DR. Yücel YÜZBAŞIOĞLU Hemşirelerle /sağlık memurlarına yönelik EKG eğitimi verdi.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  Dr. Özden AYDOĞAN’ın katılımcılara  “Tükenmişlik Sendromu” başlıklı eğitimin sunumunun ardından program sona erdi.


Eğitim Programından Kareler...