Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Konferansı
16 Kasım 2018


Hastanemizde KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) tarafından gerçekleştirilen 'Sosyal Destekler  ve Kamuya Erişim' konulu konferans gerçekleştirilmiştir.


Konferanstan Kareler ...