05-07 Kasım NRP Eğitimi
08 Kasım 2018


Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon bebek doğumdan sonraki ilk gün içinde, yaklaşık 2 milyonu ilk haftada hayatını kaybetmektedir. Yenidoğanın ölüm nedenlerinin başında; doğum asfiksisi
gelmektedir ve ülkemizde asfiksi yenidoğan ölüm nedenleri içinde %6 gibi bir  paya sahiptir. Yenidoğanları yaşatmakta etkisi kanıtlanmış uygulamaları incelediğimizde, yenidoğan canlandırmasının yüksek kanıt düzeyine sahip olduğunu ve %6-42 arasında yenidoğan ölümünü engelleme potansiyeli bulunduğunu görüyoruz.

N
eonatal Resusitasyon Programı (NRP)  nin temel amacı doğum anındaki asfiksi ve buna bağlı ölümleri, sakatlıkları engellemek ve doğumda bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma davranışı uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamaktır. Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) uygulayıcı kursu  5-7 Kasım 2018 tarihinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinasyonunda hastanemizde gerçekleştirildi. Hastanemizde NRP Kurs eğitimcileri  ve sorumlusunun katkısı ile çalışanlarımızdan 14 Doktor, 5 Ebe ve 5 Hemşire kursu başarıyla tamamladılar. Kursu tamamlayan katılımcılara Başhekim yardımcımız Dr. Öğr. Gör. Mesut KOÇAK, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şenay TANRIÖVER ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Dilek GÖKÇEK ‘in katılımıyla sertifikaları verilmiştir.

NRP Eğitimimizden Kareler...