GÖRÜNTÜLEME BİRİMİNE NÜKLEER DÜZENLEME KURULU STANDARTLARINA GÖRE TİBBİ GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİNDEKİ KAPILARIN ŞİFRELİ- KONTROLLÜ GEÇİŞ HALİNE GETİRİLMESİ İŞİ
22 Nisan 2022