Tıbbi Cihaz Alımı
10 Şubat 2022

12 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte yer almaktadır.
Tıbbi Cihaz Alımı İlan Metni.docx