Hizmetlerimiz
08 Şubat 2022


İç Hastalıkları Kliniği kadrosundaki iki Eğitim Görevlisi, iki Nefroloji Doçenti, bir Başasistan, beş Dahiliye Uzmanı, bir Romatoloji Uzmanı ve iki Hematoloji Uzmanı ile servis ve poliklinik hastalarına hizmet sunulmaktadır.
Kliniğimiz servis ve polikliniklerinde hipertansiyon (tansiyon yüksekliği), hiperlipidemi (kan yağlarının yüksekliği), diyabetes mellitus (şeker hastalığı), obezite (şişmanlık), osteoporoz (kemik erimesi), metabolik kemik hastalıkları, tiroid hastalıkları (nodüllü, nodülsüz guatr, tiroid bezinin az veya çok çalıştığı durumlar), iskemik kalp hastalıkları, kalp yetmezlikleri, mide barsak hastalıkları (ülser, gastrit), karaciğer hastalıkları, iltihaplı romatizma hastalıkları, böbrek hastalıkları, kansızlık tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.
Hem poliklinikte hem de yatarak tedavi edilen şeker hastalarına diyabet hemşiresi tarafından diyabet eğitimi verilmektedir. Bu kapsamda şeker düşmesi yakınmaları ve bu durumda yapılacaklar, kan şekeri ölçümü, insülin yapım teknikleri, insülin kalem eğitimi, ayak bakımı, egzersiz konularında bilgi verilmektedir. Diyetisyen tarafından da beslenme eğitimi verilmektedir.
Kliniğimize bağlı iki Nefroloji, bir Romatoloji, bir Hematoloji ve dört Genel Dahiliye polikliniği mevcuttur. Ayrıca Bağlum Semt Polikliniğinde bir, Yükseltepe Semt Polikliniğinde iki polikliniğimiz hizmet vermektedir. Randevu alarak veya günlük bizzat müracaat ile muayene olunmaktadır. Yıllık poliklinik sayımız 2017 yılında 123.511 hastadır.
Dahiliye servisimiz 24 yataklı olup ayrıca iki yataklı acil hemodiyaliz hizmeti veren diyaliz ünitemiz mevcuttur. Servisimizde poliklinik veya acil serviste değerlendirilip yatışı uygun görülen hastalara hizmet verilmektedir. Gerektiğinde diğer kliniklerin kullanılmayan yataklarından da faydalanılabilmektedir. Yatak doluluk oranımız 2017 yılı itibarı ile %94,6’dır.
Kliniğimize bağlı 6 yataklı yoğun bakım ünitemiz mevcuttur. Bir veya daha fazla organda oluşan fonksiyon bozukluklarının düzeltilmesine kadarki tetkik ve tedavi hizmetleri burada yürütülmektedir. Solunum cihazı ile destek başta olmak üzere tüm yaşamsal müdahaleler yapılmaktadır. Hastanın yaşamsal faaliyetleri (kan basıncı, nabız, kalp ritmi, kan oksijen düzeyi, saatlik idrar çıkımı gibi) 24 saat süre ile devamlı takip edilmektedir.