Tarihçe
08 Şubat 2022


Kliniğimiz 2005 yılında Doç. Dr. Yaşar NAZLIGÜL tarafından kurulmuş olup, 2006 yılından itibaren İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi vermeye başlamıştır. Doç. Dr. Yaşar NAZLIGÜL’ ün Gastroenteroloji Kliniğini kurmasını takiben bir süre vekâleten idare edilmiştir. Eylül 2010 tarihinde Doç. Dr. Esin BEYAN klinik şefliğine atanmıştır. Halen çalışmalarımız Prof. Dr. Esin BEYAN’ın eğitim ve idari sorumluluğunda devam etmektedir.