Hedef & Faaliyetlerimiz
29 Haziran 2018


Ar-Ge; eğitim, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek, yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, bilgiye dayalı sistematik olarak yeni projeler üretebilmek, süreç ve hizmetler oluşturmak, geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar olarak tanımlanabilmektedir.

Bir başka deyişle Ar-Ge, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır.

Ar-Ge Birimlerinin kurulmasıyla, Sağlık hizmet alanında eğitim, araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını artırmak, koordine etmek, desteklemek, etkin koordinasyon yapıları oluşturmak, Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmak ve faaliyetlerin tek elden verimli yürütülmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda birim olarak, Proje yönetimi, Ar-Ge, inovasyon, ulusal ve uluslararası hibe mekanizmaları, sağlık sektörüne sağlanan destekler vb hakkında personelimize yönelik bilgilendirme ve danışmanlık sunmak, bu konularda farkındalık kazandırmak, yenilikçi fikir ve çabaları olanları bu çalışmalara kanalize etmek amacındayız.

Ar-Ge birimi olarak faaliyetlerimiz;

    Önerilen/planlanan projelerin ilgili makama sunulmak üzere inceleme çalışmalarını yürütmek ve ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak,


  1. Ar-Ge Biriminin araştırma ve geliştirme konularındaki ihtiyaçları belirlemek ve bu ihtiyaçların giderilmesine ilişkin çalışmalar yapmak,

  2. Eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

  3. Sağlık Bakanlığı Ar-Ge birimi ile koordine sağlamak,

  4. Sağlık alanında Ar-Ge faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

  5. Sağlık alanında Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili çalıştay, kongre vb. etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katılmak,

  6. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan sağlık tesislerinde Ar-Ge faaliyetlerini izlemek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak

Hastanemiz yöneticiliğinin yürütücü olduğu/olacağı tüm projelerin arşivi ve koordinasyonunun Ar-Ge Biriminde yapılmasını sağlamak.