HASTANEMİZE KEMİK DANSİTOMETRİ CİHAZI KURULDU.
23 Kasım 2021Kemik dansitometri (DEXA) cihazı hastanemizin D-Blok Röntgen Birimine kurularak hasta kabulüne başlanmıştır.
 
Görüntüleme Merkezimizde hem DEXA hem de QCT yöntemleriyle kemik mineral dansitesi ölçümleri yapılabilmektedir.
kemik dansitometri.jpeg