Sosyal Servis
30 Temmuz 2020

Tıbbi Sosyal Hizmet; hastanede ayaktan ve yatarak muayene tetkik ve tedavisi yapılan hastaların, tıbbi tedaviden etkin bir şekilde yararlanmaları amacıyla Sosyal Hizmet Uzmanları'nca yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresiyle ilişkilerinin düzenlenmesi hizmetlerinin bütünüdür.

T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmeleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi gereğince, Sosyal Hizmet Uzmanları hizmetlerini “Sosyal Hizmet Birimi” adı altında yürütür. Hastanemizde halen 1 Sosyal Hizmet Uzmanı birimin hizmetlerini yürütmektedir.

Sosyal hizmet biriminde hastaların tıbbi tedaviden etkin bir şekilde yararlanmaları amacıyla aşağıda belirtilen hizmetler yürütülmektedir.

  • Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalara Yönelik Hizmetler
  • Ayni ve Nakdi Yardım Hizmetleri
  • Konaklama Hizmetleri
  • İletişim Hizmetleri
  • Hasta Nakil Hizmetleri
  • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadeleye Yönelik Hizmetler
  • Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine Yerleştirme Hizmetleri
  • Özürlü Hasta ve Yakınlarına Yönelik Hizmetler
  • Yabancı Uyruklu Hastalara Yönelik Hizmetler

Dahili Telefon: 7444

SHU

Gülten KARABACAK

SHU

Hilal SİPAHİ