Sağlık Kurulu
30 Temmuz 2020

Amacımız; Sağlık kuruluna müracaat eden hastaların rapor işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır.

Kurulumuz salı-perşembe-cuma günleri toplanmaktadır. Salı günü toplanan kurulun raporları çarşamba ve perşembe, perşembe ve cuma günü toplanan kurul raporları da pazartesi çıkmaktadır. Raporlar hastanın soyadıyla aynıysa kişinin birinci derece yakınına ya da bizzat kimlik istenerek kendisine imza karşılığı teslim edilir. İstirahat, cihaz , maluliyet, özürlülük, durum bildirimi, bakıma muhtaçlık kurulumuzda verilen raporlardan bazılarıdır.

Dahili Telefon: 7584/7585

Birim Sorumlusu

V.H.K.İ

Aysema ERUYSAL

Hizmetli

Hikmet Tekin