Eczane
30 Temmuz 2020

Sunulan Hizmetler

Hastanemiz eczanesi, yatarak tedavi gören ve acil servise müracaat eden hastalarımızın, ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için, ISO 9001 : 2000 kalite programında belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak hizmet sunmaktadır.

Hastane eczanesi, ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin alınması, depolanması, dağıtılması ve bu işlerle ilgili envanter işlerinin yürütülmesi görevlerini gerçekleştirir. Eczacılarımız; ilaç ve sarf malzeme taleplerinin yapılmasında, ihale listelerinin oluşturulmasında, ihale satın alma ve mal muayene komisyonlarında görev almaktadırlar.

Hastalarımızın ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin alımı, servis birim sorumlu doktorları tarafından ihtiyaç duyulan ilaç ve sarf malzeme taleplerinin, eczane bünyesinde toplanarak sorumlu eczacılarımızca hastanemiz kapasite, tüketim, gelişim ve önceki yıllara ait istatistikler eşliğinde değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Eczanemizde, hastalarımıza verilen ve dışarı reçete edilen ilaçlar ve tıbbi sarf malzemelerinin kayıtları, bilgisayar ortamında tutulmaktadır.

İlaçlar ve tıbbi sarf malzemeleri, saklanma ve depolanma koşullarına uygun olarak depolamakta ve kayıtları bilgisayar ortamında tutmaktadır. Depolanan malzemeler bilgisayar programı ve belli aralıklarla yapılan depo sayımları ile miad, ambalaj bütünlüğü ve stok yönlerinden takip altında tutulmaktadır. Depoların yerleşim planlarının çıkartılması, ısı ve nem takibinin yapılması, malzeme kartlarının işlenmesi titizlikle yapılmaktadır.

Soğuk zincire tabii ilaçların saklanma ve depolanması ise her gün ısı kontrolleri yapılan buzdolaplarında gerçekleştirilmektedir.

Hastanemiz eczanesi hastalarımızın ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak üzere, elektronik ortamda gelen talep karşılığı servis birimlerine günlük ilaç ve sarf malzeme çıkışı yapmaktadır.

Eczacılarımız enfeksiyon ve kalite yönetimine ait komisyonlarda aktif olarak görev almaktadır.

Hastanemiz eczanesi, eczacıları ve personeli ile gerek hastalara, gerekse hastanemiz personeline daima güler yüzlü ve saygılı şekilde hizmet vermektedir.

Birim Sorumlusu

Ecz. Semra ÜSTÜN

Ecz. Ülkü KUVAN
Ecz. Ayşe BAYGÜN
Ecz. Serap TEKİN
Ecz. Ayşe Semra DUMAN
Ecz. Neslihan PARALI
Ecz. Mustafa YAVUZ
Ecz. Esra ORHAN