Maaş Tahakkuk
30 Temmuz 2020

  • Personele ait ücretleri ve ek ödemeleri mevzuata uygun olarak düzenleyerek Başhekime onaylatıp ilgili mercie teslim etmek,
  • Personellerin terfi ve diğer değişiklikleri yapmak
  • Personellerin tuttukları nöbetlerin bordrolarını yapmak ve nöbet paralarının hesaplarına geçmesini sağlamak.
  • Yolluk, doğum yardımı, ölüm yardımı bordrolarını hazırlamak.
  • Personellerin bir sonraki ayın performansından mahsup etmek üzere peşin döner sermaye ödemelerini hazırlamak.
  • Personelin performansa dayalı döner sermayelerini hazırlamak ve hesaplarına geçmesini sağlamak.
  • Maaş ödemelerinden sonra personelin emekli keseneklerinin ilgili saymanlıklarca SGK’ya aktarılmasını sağlamak.
  • Maaş, döner sermaye, nöbet ve diğer ödemelerin personelin hesaplarına geçmek üzere anlaşmalı bankaya gerekli ödeme listesini göndermek ve takibini yapmak.
  • Personelle ilgili yazışmaları, ilgili kurum ve birimlerle yapmak.

V.H.K.İ

Abdulhalim YILDIRIM

V.H.K.İ

Şahan GÜLLÜ

Tıbbi Sekreter

Cahit ÇELİK