Ayniyat
30 Temmuz 2020

Hastane Depolarına alımları yapılan tüm Demirbaş malzemelerinin Sağlık bakanlığı Çekirdek kaynak yönetim sistemi ve Strateji Daire başkanlığının Döner Sermayeli kurumlar ile ilgili yönetmeliklerine uygun Mal Muayene ve kabul işlerini gerçekleştirmek.Mevzuat hükümlerine göre alımı yapılan malzemelerin stoklanması giriş kayıt ve muhasebatının hazırlanarak gerekli birimlere evraklarının teslim edilmesi , Demirbaş ayrıntılarının otomasyon programları üzerinde kayıtlarının tutulmasını giriş ve çıkışlarının ve kurum ile ilgili Demirbaş Malzemelerin hesaplarının hazırlanıp gerekli birimlere tebliği edilmesi .

Bünyamin POLAT
Ayniyat Saymanı

Dahili Telefon: 7064

Birim Sorumlusu

Ayniyat Saymanı

Bünyamin POLAT

Tıbbi Sek.

Ayşegül EFİLOĞLU

Hizmetli

Özkan KONDU