Tarihçe

1953 yılında Tüberküloz Sanatoryumu olarak kurulmuş olan hastanemiz, 1978'de Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi haline gelmiştir. Hastanemizin kuruluş düşüncesi 1930'lu yıllara kadar dayanır.

Vefatından birkaç sene öncesinde Atatürk, yaverlerinden Cevat Abbas Bey'in köşküne sık sık gelir ve hastanemizin şu an bulunduğu tepeden Ankara'yı seyredermiş. Havası, iklim koşulları ve görüş alanını çok beğendiği bu sahada yanındakiler bir köşk yapmayı planlarken, Atatürk bir hastane yapılmasını istemiş. Daha sonra sağlığı bozulan Atatürk için buraya bir köşk yapılması hazırlıklarına başlandı ise de hastalığı ilerlediği için vazgeçilmiştir.

1944 yılında Ankara'ya bir Tüberküloz Sanatoryum yapılması kararlaştırılmış ve yer olarak Keçiören seçilmiştir. Hastane inşaatı 1945'de başlamış, 1952'de sona ermiştir. 19 Mayıs 1953'de hastanemiz, Atatürk'ün bu bölgeye duyduğu ilgi göz önüne alınarak "Atatürk Sanatoryumu" adıyla Tüberküloz Sanatoryumu olarak açılmıştır.

Hastane ilk hizmete girdiğinde yalnız Tüberküloz ve Göğüs Cerrahisi servisleri ile röntgen ve bakteriyoloji bölümlerinden oluşmaktaydı, 230 yatak kapasitesi vardı. Açılışını takip eden yıllarda hastane, yeni bölümler ve yataklar kazanmıştır.

1955 yılında Sosyal Servis, rehabilitasyon ve 50 yataklı çocuk servisi eklendi. 1956’da 100 yatak ilavesi yapıldı.

1965 Nontüberküloz servisi 100 yatağa çıkarıldı.

1966 Halil Naci Mıhçıoğlu isimli hayırsever vatandaş tarafından 120 yataklı, ameliyathane ve rehabilitasyon bölümleri bulunan, kemik ve eklem tüberkülozu servisi inşaatı başladı.

1967 Kardiyoloji Servisi eklendi, Göğüs Cerrahisi bölümü modern cihazlarla donatıldı.

1969 Rehabilitasyon bölümüne yeni atölyeler ilave edildi.

1971 İzmir Gümüldür'de hastane personeli için bir dinlenme kampı kuruldu. 1978’de Hastane "Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi" adını aldı. 25 yataklı Astım Servisi ve Allerji Laboratuvarı eklendi.

1976 D Blok inşaatı başladı. Bu bölüm, içinde idari personel çalışma ünitesi, doktor ve hemşire yemekhaneleri, kütüphane, toplantı salonu, üst katında göğüs cerrahisi ameliyathaneleri olacak şekilde planlanıldı.

1988 46 yataklı Astım Merkezi kuruldu.

1998 "75.Yıl Acil Servisi" adı verilen modern bir Acil Servis kuruldu.

1999 Sigara Bırakma Polikliniği kuruldu. Türkiye’de devlet hastanelerindeki ilk polikliniktir.

1999 Hemşire lojman katı, 18 yataklı özel servise dönüştürüldü.

2000 Tek yatak kapasitesiyle Uyku Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi kuruldu. Şu anda 15 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. 

2004 Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi kuruldu.

2006 Allerji Ünitesi kuruldu.

2007 Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi Türkiye’de ilk multidispliner pulmoner rehabilitasyon merkezi niteliği kazandı.

2007 Uzun süreli akciğer hastalığı ile takip edilen hastalara, kendi evlerinde uygun bakım ortamı sağlayıp kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla Evde Sağlık Hizmet Sunum Merkezi açıldı.

2009 Radyoterapi, PET-BT, Nükleer Tıp birimlerimiz hizmete açıldı.

2010 Allerji Ünitesi; Allerjik Hastalıklar Kliniği halini aldı. Eğitim araştırma hastaneleri bünyesinde hizmet veren ilk Allerji ve İmmünoloji Eğitim Kliniğidir.

2010 Girişimsel bronkoskopinin yanı sıra endobronşiyal ultrasonografi (EBUS) yapılmaya başlandı.

2013 Yoğun bakım yan dal eğitimi verilmeye başlandı.

2013 24 saat yakın takibi gereken, solunum yetmezliği olan hastalarımız için 1. Basamak Yoğun Bakım kuruldu.

2013 Mesleksel Akciğer Hastalıkları Kliniği kuruldu.

2013 Ek binalarımız hizmete açıldı. Acil Servis, Poliklniklerin bir kısmı ve Röntgen Birimi, Evde Bakım, Pulmoner Rehabilitasyon ve Kemoterapi Ünitesi ek binalara taşındı. Ayrıca ek binamıza yeni kliniklerimiz de açıldı.

2013 Ek binamıza Kronik Solunum Yetmezliği Kliniği açıldı.

Hastanemiz tarihinde, asil kadroya atanarak hizmet vermiş olan Başhekim ve Hastane Yaöneticilerimiz kronolojik sırayla şöyledir:

 • Kazım OKMAN ( 1952 - 1965 )
 • Enver BOZYAKALI ( 1955 – 1978 )
 • Kemal GAVUZOĞLU ( 1978 – 1980 )
 • Orhan İLKER ( 1980 – 1984 )
 • Mehmet ÜNLÜ ( 1984 – 1995 )
 • Güven ÇETİN ( 1995 – 1996 )
 • Mehmet ÜNLÜ ( 1996 – 2000 )
 • Bahar KURT ( 2000 – 2006 )
 • Nurettin KARAOĞLANOĞLU ( 2006 – 2012 )
 • Adnan HASANOĞLU ( 2012 – - 2014 )
 • Göktürk FINDIK (2012 - 2014 Başhekim, 2015 - 2018 Yönetici-Başhekim)
 • Aydın YILMAZ (2018 - Halen Başhekim)